Späť


Multimediálne komunikačné platformy nad SIP

Garant: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Učitelia: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Počet študentov: 1 - 2

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI