Späť


Implementácia softvérovej knižnice pre agentovo orientovanú simuláciu

Garant: Ing. Peter Jankovič, PhD.
Učitelia: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
Počet študentov: 1 - 3

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI