Späť


Aplikácie rozšírenej reality

Garant: doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.
Učitelia: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Počet študentov: 2 - 5

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI