Späť


Modelovanie karcinogénnych buniek v toku krvi

Garant: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.
Učitelia: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD., RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
Počet študentov: 2 - 6

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI