Späť


Dátová integrácia s podporou laboratórií UVP

Garant: Ing. Katarína Zábovská, PhD.
Učitelia: Ing. Boris Bučko, PhD., Ing. Katarína Zábovská, PhD.
Počet študentov: 1 - 4

Projekt sa zaoberá získavaním dát z externých aj interných heterogénnych zdrojov, ich transformáciou, prečistením a integráciou pre rozhodovacie a analytické procesy. Následne nad takto integrovanými dátami budú vytvárané aplikácie ich modelovania a spracovania. Ide predovšetkým o zdroje dát z výrobných procesov a ich následne využitie v mobilných aplikáciách, prípadne v aplikáciách rozšírenej reality.
Možné okruhy záujmu: analytické služby, metódy umelej inteligencie, algoritmy a ich využitie, spracovanie a vizualizácia dát

Témy diplomových prác vyplynú z aktuálneho stavu riešenia projektu ako aj z iniciatívy študentov


Mám záujem o projekt
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum