Späť


Intranetové riešenia pre Fakultu riadenia a informatiky

Garant: Ing. Patrik Hrkút, PhD.
Učitelia: Ing. Patrik Hrkút, PhD.
Počet študentov: 3 - 5

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI