Späť


ATOS-Analýza a návrh optimalizácie rýchlosti a odozvy ASP.NET aplikácie, návrh a tvorba automatických testov a autouprade-ovacieho systému aplikácie a databázy.

Garant: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Učitelia:
Počet študentov: 3 - Nedefinované

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI