Späť


Analýza algoritmov získavania znalosti v medicínskych databázach

Garant: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.
Učitelia: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD., Ing. Ján Rabčan, PhD.
Počet študentov: 1 - 5

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI