Späť


Návrh a implementácia softvérového nástroja pre analýzu spoľahlivosti systém

Garant: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.
Učitelia: doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD., Ing. Patrik Rusnák, doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD.
Počet študentov: 2 - 10

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI