Späť


Vybrané inteligentné a štatistické techniky modelovania

Garant: prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
Učitelia:
Počet študentov: 5 - Nedefinované

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI