Späť


Aplikácia informačných systémov a tvorba SW pre oblasť CSR (spoločensky zodpovedné podnikanie ) v podniku ...... (pre zameranie hospodárska informatika)

Garant: doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD.
Učitelia: Ing. Eva Malichová, PhD., doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD.
Počet študentov: 2 - 4

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI