Dizertačné práce

Autor Názov práce Školiteľ Rok obhajoby Št. program Akcie
Ing. Anna Závodská Znalosti v strategickom marketingu doc. Ing. Josef Vodák, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Veronika Šramová Využitie scenárov v plánovaní podniku prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Monika Kerestešová Model plánovania v manažmente a motivovania ľudského potenciálu v organizácii doc. Ing. Martina Blašková, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Michal Salaj Aplikácia strategických nástrojov 6-SIGMA v manažmente štíhlych logistických operácií doc. Ing. Jaroslav Král, CSc. 2013 3.3.15 Manažment  
Mgr. Anna Havranová Využitie prístupu BSC vo výkonnostnom manažmente doc. Ing. Josef Vodák, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Miroslav Peťo Informačno-komunikačné aspekty logistických operácií a ich význam pre manažérske rozhodovanie o podnikových procesoch doc. Ing. Jaroslav Král, PhD. 2014 3.3.15 Manažment  
Ing. Michal Bízik Znalosti v strategickom rozhodovaní prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2014 3.3.15 Manažment  
Mgr. Peter Madzík Tvorba a riadenie vzťahov medzi praxou a vzdelávaním doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 2014 3.3.15 Manažment  
Ing. Zuzana Fabianová Kvalita verejnej správy - systémy riadenia organizačnej a individuálnej výkonnosti doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 2016 3.3.15 Manažment  
Ing. Katarína Púčková Uplatnenie prvkov znalostného manažmentu v organizovaní prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Eva Malichová Manažérske rozhodovanie o investovaní v podniku doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Gabriel Koman Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data doc. Ing. Milan Kubina, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Jana Kundríková Strategické riadenie kooperácie akademických a výskumných subjektov s podnikateľským prostredím doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Eva Siantová Meranie inovačnej výkonnosti doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Kristína Poláčková Manažérske rozhodovanie v motivovaní zamestnancov prof. Ing. Martina Blašková, PhD. 2018 3.3.15 Manažment  
Ing. Martin Holubčík Strategický manažment kooperačných organizačných foriem založený na synergickom efekte doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. 2018 3.3.15 Manažment  
Ing. Martin Latka Tvorba a riadenie inovačných procesov v podniku doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 2018 3.3.15 Manažment  
Ing. Zuzana Škutchanová Inovácia produktov a procesov v sektore služieb prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2018 3.3.15 Manažment  
Ing. Patrik Ferenc Riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami športových organizácií doc. Ing. Michal Varmus, PhD. 2019 3.3.15 Manažment  
Ing. Dominika Špaleková Budovanie inovačného spravodajského systému v podniku doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 2019 3.3.15 Manažment  
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum