Dizertačné práce

Autor Názov práce Školiteľ Rok obhajoby Št. program Akcie
Ing. Ľubomír Toman Sofistikované nástroje na podporu rozhodovania v podmienkach neistoty pri návrhu verejných obslužných systémov evakuačného typu prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Marek Kvet Navrhovanie rozsiahlych verejných obslužných systémov metódami pokrývania Prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Ján Bendík Navrhovanie verejných obslužných systémov s exaktným optimalizačným jadrom prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2016 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Michal Srnec Autonómny manažment siete a kontextovo orientované smerovanie prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Veronika Šramová Využitie scenárov v plánovaní podniku prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Michal Bízik Znalosti v strategickom rozhodovaní prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2014 3.3.15 Manažment  
Ing. Katarína Púčková Uplatnenie prvkov znalostného manažmentu v organizovaní prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Zuzana Škutchanová Inovácia produktov a procesov v sektore služieb prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2018 3.3.15 Manažment  
Ing. Boris Bučko Modelom riadená architektúra a ontológie prof. Ing. Matilda Drozdová, PhD. 2016 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Kristína Poláčková Manažérske rozhodovanie v motivovaní zamestnancov prof. Ing. Martina Blašková, PhD. 2018 3.3.15 Manažment  
Ing. Milan Frátrik Modelling of massive memristive networks prof. Ing. Martin Klimo, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Michal Kvet Vyhľadávanie a indexovanie v temporálnych databázach prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 2015 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Jana Púchyová Správanie sa multiagentových systémov s definovaným cieľom prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Martin Hyben Rozpoznávanie reči s nízkou výpočtovou náročnosťou prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Michal Chovanec Aproximácia funkcie ohodnotení v algoritmoch Q-learning neurónovou sieťou prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 2016 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Lukáš Čechovič Klasifikácia signálov pomocou umelých neurónových sietí prof. Ing. Juraj Miček, CSc. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Filip Janovič Modelovanie a optimalizácia výkonnosti paralelných algoritmov Prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Martin Húdik Modelovanie, optimalizácia a predikcia výkonnosti paralelných algoritmov prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Mgr. Dan Slováček Modelovanie a optimalizácia výkonnosti paralelných počítačov Prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Lukáš Falát Prognózovanie časových radov s hybridnými umelými neurónovými sieťami a pokročilými štatistickými metódami prof. Ing. Dušan Marček, CSc. 2015 9.2.9 Aplikovaná informatika  
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI