Centrum informačných technológií

Všeobecné informácie

Vedúci Ing. Jozef Mičic
Kontakt 041/513 4500
Miestnosť RA125

Zamestnanci

Ing. Roman Hajtmanek RA08 041/5134505
Systémový administrátor siete FRI, správca elektronickej pošty, inovácie a údržba SW prostriedkov na báze linuxu a správca počítačových učební
Ing. Andrej Lukáč 041/513 4501
Ing. Jozef Mičic RA125 041/513 4500
Inovácia HW a SW prostriedkov informačných a komunikačných technológií, počítacové siete, údržba hardware, údržba software na báze Microsoft Windows
Ing. Jaroslav Szabo RA011 041/5134501
Zabezpečovanie prevádzky, profilaxie a bežnej údržby počítacových učební a informačného systému fakulty, údržba hardware na fakulte, údržba software na báze Microsoft Windows

Popis činnosti

Centrum informačných technológií (CIT) je prevádzkovo - vývojovým účelovým zariadením fakulty.


CIT zabezpečuje pre fakultu:  • prevádzku, údržbu a vývoj informačného systému

  • prevádzku, údržbu a inováciu SW a HW prostriedkov informačných technológií,

  • prevádzku a správu počítačovej siete FRI vrátane bezdrôtovej siete

  • prevádzku a údržbu fakultných počítačových učební

  • HW a SW podporu pre všetky pracoviská fakulty


Vývoj počítačovej siete FRI :

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI