Centrum informačných technológií

Všeobecné informácie

Vedúci Ing. Roman Hajtmanek
Kontakt 041/5134505
Miestnosť RA08

Zamestnanci

Ing. Marek Ďurana RA011 041/5134501 ics icon
Systémový administrátor IP siete, učební a infraštruktúry FRI; správa Linux a Windows serverov; inštalácia HW a SW; inovácie HW a SW
Ing. Roman Hajtmanek RA08 041/5134505 ics icon
Systémový administrátor siete FRI, správca elektronickej pošty, inovácie a údržba SW prostriedkov na báze linuxu a správca počítačových učební
Ing. Jozef Mičic RA125 041/513 4500 ics icon
Inovácia HW a SW prostriedkov informačných a komunikačných technológií, počítacové siete, údržba hardware, údržba software na báze Microsoft Windows

Popis činnosti

Centrum informačných technológií (CIT) je prevádzkovo - vývojovým účelovým zariadením fakulty.


CIT zabezpečuje pre fakultu:  • prevádzku, údržbu a vývoj informačného systému

  • prevádzku, údržbu a inováciu SW a HW prostriedkov informačných technológií,

  • prevádzku a správu počítačovej siete FRI vrátane bezdrôtovej siete

  • prevádzku a údržbu fakultných počítačových učební

  • HW a SW podporu pre všetky pracoviská fakulty


Vývoj počítačovej siete FRI :

Externí zamestnanci

Bc. Marek Ďurana                                                                                      RA011                    0415134501

Zabezpečovanie prevádzky, profilaxie a bežnej údržby počítacových učební a informačného systému fakulty, údržba hardware na fakulte, údržba software na báze Microsoft Windows


Ing. Patrik Hrkút PhD.                                                                                RA113                    041/5134121

Zabezpečovanie správy webového portálu fakulty, návrh, dizajn a tvorba webových stránok, správa databáz webového obsahu, integrácia IS do webového prostredia


Ing. Tomáš Majer PhD.                                                                              RA310                    041/5134250

Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií, systémová administrácia a údržba dát v informačnom systéme fakulty a previazanie IS fakulty na e-learning a intranet fakulty, správa serverov na báze UNIX.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum