Informačné centrum

Všeobecné informácie

Vedúci prof. Ing. Emil Kršák, PhD.
Kontakt 041/5134050,041/5134128
Miestnosť RA104

Zamestnanci

Ing. Barbora Bujačková RA002 041/5134520 ics icon

Popis činnosti

Otváracie hodiny: 9.00 až 15.00

Informačné centrum (IC) je informačným pracoviskom fakulty.

IC zabezpečuje pre fakultu:

  • poradenskú službu študentom pri zostavovaní študijných plánov,
  • koordináciu študentských mobilít a poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách,
  • prezentáciu a propagáciu fakulty v jednotlivých oblastiach jej činnosti,
  • knižničné služby a koordináciu edičnej činnosti.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum