Informačné centrum

Všeobecné informácie

Vedúci prof. Ing. Emil Kršák, PhD.
Kontakt 041/5134050,041/5134128
Miestnosť RA104

Zamestnanci

Soňa Muščíková RA002-IC 041/5134520

Popis činnosti

Otváracie hodiny: 9.00 až 15.00

Informačné centrum (IC) je informačným pracoviskom fakulty.

IC zabezpečuje pre fakultu:

  • poradenskú službu študentom pri zostavovaní študijných plánov,
  • koordináciu študentských mobilít a poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách,
  • prezentáciu a propagáciu fakulty v jednotlivých oblastiach jej činnosti,
  • knižničné služby a koordináciu edičnej činnosti.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI