Katedra informatiky

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134151
Web https://ki.fri.uniza.sk
Vedúci prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.
Kontakt 041/5134150
Miestnosť RA204
Zástupca vedúceho doc. Ing. Michal Kvet, PhD.
Kontakt 041/5134024
Miestnosť RA325
Sekretariát Anna Ilovská
Telefón 041/5134151
Miestnosť RA203

Zamestnanci

doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. RA210 041/5134187 ics icon
výučba: informatika 1, informatika 2, praktikum z programovania 1, praktikum z programovania 2, paralelné programovanie, vývoj pokročilých aplikácií, projektová výučba
výskum: data mining, získavanie znalosti, big data, extrakcia fuzzy pravidiel, medicínska informatika, phishing
Anna Ilovská RA203 041/5134151
sekretariát
doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. RA202 041/5134156 ics icon
výučba: Informatika 1, Informatika 2, Princípy operačných systémov, Vývoj pokročilých aplikácií, Projektová výučba, Bio-molekulárna informatika a chémia, Základy testovania softvéru
výskum: spoľahlivosť systémov, bioinformatika oo
doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. RA302, RA103 041/5134176, 5134060 ics icon
výučba: algoritmy a údajové štruktúry 1, princípy operačných systémov, programovacie jazyky pre vstavané systémy, úvod do systémového programovania, základy teoretickej medicíny
výskum: analýza spoľahlivosti, aplikácie viachodnotovej logiky v teórii spoľahlivosti
PaedDr. Nika Kvaššayová, PhD. RA209 041/5134184 ics icon
výučba: Úvod do štúdia
výskum: analýza spoľahlivosti, aplikácie viachodnotovej logiky v teórii spoľahlivosti
doc. Ing. Michal Kvet, PhD. RA325 041/5134024 ics icon
výučba: databázové systémy, pokročilé databázové systémy, projektová výučba
výskum: databázové systémy pre inteligentné dopravné systémy a nemocničné informačné systémy, temporálne databázové systémy, indexovanie a distribúcia dát v databázach, dátová analytika
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. RA325 041/5134024 ics icon
výučba: informatika 1, algoritmy a údajové štruktúry 1, projekt 1, 2, 3
výskum: Inteligentné dopravné systémy, modelovanie a optimalizácia verejných obslužných systémov, riešenie rozsiahlych lokačných úloh, metaheuristiky
prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. RA204 041/5134150 ics icon
výučba: získavanie znalosti z databáz, databázové systémy - MS Access, programovanie C++
výskum: získavanie znalosti z databáz, dolovanie z údajov, expertné systémy, fuzzy logika, medicínske aplikácie
RNDr. Denisa Maceková, PhD. RA209 041/5134184 ics icon
Výučba: Biomolekulárna chémia a informatika, Základy teoretickej medicíny, Aplikovaná informatika v preklinickej medicíne
Výskum: spracovanie a analýza biomedicínskych dát
Ing. Ján Rabčan, PhD. RA302 041/5134156 ics icon
výučba: princípy operačných systémov, softvérové nástroje pre biomedicínsku informatiku, databázové systémy, strojové spracovanie medicínskych údajov
výskum: teória spoľahlivosti, získavanie znalosti z údajov
Ing. Patrik Rusnák, PhD. RA324 041/5134183 ics icon
Výučba: Princípy operačných systémov, databázové systémy
Výskum: Teória spoľahlivosti, Viachodnotová logika
Ing. Veronika Šalgová, PhD. RA206 041/5134155 ics icon
databázové systémy pre inteligentné informačné systémy, distribúcia dát v databázach, dátová analytika
Ing. Peter Sedláček, PhD. RA211 041/5134161 ics icon
výučba: Medicínska informatika, Úvod do operačných systémov, Princípy operačných systémov, Úvod do databázových systémov, Databázové systémy, Úvod do štúdia
výskum: Analýza spoľahlivosti, Medicínska informatika, Operačné systémy
Ing. Monika Václavková, PhD. RA211 041/5134171 ics icon
výučba : informatika 1, informatika pre manažérov 1, informatika 2, informatika pre manažérov 2
výskum: databázové systémy, expertné systémy, bezpečnostné systémy, umelá inteligencia
Ing. Michal Varga, PhD. RA324 041/5134183 ics icon
výučba: informatika 1, algoritmy a údajové štruktúry, návrhové vzory
výskum: modelovanie a simulácia dopravných systémov, modelovanie pohybu a správania sa ľudí, on-line simulačné modely
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. RA202 041/5134181 ics icon
výučba: databázové systémy, databázové jazyky a aplikácie
výskum: spracovanie dát, analýza dát, spracovanie veľkých množín dát
prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. RA207 041/5134189 ics icon
výučba: Tabuľkové procesory, Teória spoľahlivosti
výskum: Analýza spoľahlivosti, Aplikácie viachodnotovej logiky v teórii spoľahlivosti, Medicínska Informatika

Doktorandi

Ing. Linda Blahová RA206 041/5134156
výučba: Základy testovania softvéru výskum: Spracovanie dát, Testovanie softvéru, Softvérové spracovanie biomedicínskych údajov
Ing. Alexander Brezáni RA205 041/5134155
výučba: Informatika 1, Informatika 2 výskum: 2D a 3D vizualizácia s využitím fyzikálnych herných prostredí
Ing. Jakub Hôrečný RA205 041/5134155
výučba: Základy testovania softvéru výskum: Spracovanie dát, Testovanie softvéru, Medicínska Informatika
Ing. Martina Hrínová Durneková RA205 041/5134155
databázové systémy pre inteligentné informačné systémy, distribúcia dát v databázach, dátová analytika
Ing. Marek Klimo RA205 041/5134156
výučba: Úvod do štúdia výskum: Analýza spoľahlivosti, aplikácie viachodnotovej logiky v teórii spoľahlivosti
Ing. Martin Mazúch RA205 041/5134155
Výučba: Informatika 1, Vývoj pokročilých aplikácií Výskum: 2D a 3D vizualizácia s využitím fyzikálnych herných prostredí, Spracovanie dát analýza údajov, generovanie syntetických dát
Ing. Michal Mrena RA302 041/5134176
výučba: algoritmy a údajové štruktúry; výskum: analýza spoľahlivosti komplexných systémov s využitím rozhodovacích diagramov
Ing. Miroslav Potočár RA205 041/5134155
výučba: Pokročilé databázové systémy výskum: Spracovanie dát, Operačne systémy
Ing. Ivan Škula ext. 041/5134155
získavanie znalosti, big data,

Popis činnosti

Katedra vyvíja pedagogickú činnosť v oblastiach základov informatiky, programovania, práce s databázovými systémami, tabuľkovými procesormi, údajovými štruktúrami, operačných systémov, techník programovania a návrhu rozsiahlych softvérových systémov. Vedeckovýskumnú činnosť orientuje na problematiku tvorby informačných a riadiacich systémov pre dopravu, vývoj distribuovaných informačných systémov, databázových prostriedkov, skúmanie spoľahlivosti systémov, dolovanie znalostí, aplikácií pre vysokovýkonné výpočty a špecializovaných programových prostriedkov. Vo výskumnej práci katedra spolupracuje s ostatnými katedrami a fakultami Žilinskej univerzity a s fakultami mnohých slovenských univerzít.

Aktivity pracoviska


Medzinárodné podujatia, organizovane na katedre Informatiky (KI FRI)

20-22 June 2023   International Workshop on Reliability and Safety (https://idt.conf.sk/centre/index.php).   The International Workshop on Reliability and Safety is organized under the support of Visegrad Grant Programme of the International Visegrad Fund by the project Exchange Reliability and Safety Experience in the V4 region(ERaSEV4) with reg.no. 22230200. Collaboration between academic staff, representatives of enterprises, and young researchers in the areas of Reliability and Safety will be established at this event. The modern trends of teaching and research aspects of the RaS will be discussed at the workshop. The conception of the RaS network in V4 will be discussed and clarified.

20-22 June 2023   International Conference on Information and Digital Technologies 2023  (http://dt.fri.uniza.sk).   The aim of the conference IDT 2023 is to bring together researches, developers, teachers from academy as well as industry working in all areas of information technologies. Young researchers and postgraduate PhD students are greatly welcome to participate in this event. The special section for such presentations will be at the Conference. Beside the scientific field, several cultural and social events are planned for the enjoyment of conference attendees.

13-15 November 2022   The Second International Workshop on Reliability Engineering and Computational Intelligence  (https://ki.fri.uniza.sk/RECI2022/about.html).   The workshop RECI 2022 will be a hybrid event: we facilitate contributions in-person and online from Delft University of Technology and the University of Zilina. The abstracts of the presentations will be published in the book of abstracts, which will be available on the website of the workshop.

22-24 June 2021   International Conference on Information and Digital Technologies 2021  (http://dt.fri.uniza.sk/ or http://idt.conf.sk).   The aim of the conference IDT 2021 is to bring together researches, developers, teachers from academy as well as industry working in all areas of information technologies. Young researchers and postgraduate PhD students are greatly welcome to participate in this event. The special section for such presentations will be at the Conference. Beside the scientific field, several cultural and social events are planned for the enjoyment of conference attendees.

25-27 June 2019       Exhibition and Special Discussion Section on Information and Digital Technologies (https://idt.conf.sk/centre/index.php).   In an attempt to promote the dissemination of recent industrial developments and the interaction between industry and academia, IDT 2019 will encourage the submission of industry oriented technical applications. These special contributions will be present in frame of Industrial Centre supported by the International Visegrad Fund. The evaluation of these contributions will address the innovation/originality of the industrial application, the quality of presentation, and the technical interest to the community working in that field.

25-27 June 2019       International Conference on Information and Digital Technologies 2019  (http://dt.fri.uniza.sk/ or http://idt.conf.sk).   The aim of the conference IDT 2019 is to bring together researches, developers, teachers from academy as well as industry working in all areas of information technologies. Young researchers and postgraduate PhD students are greatly welcome to participate in this event. The special section for such presentations will be at the Conference. Beside the scientific field, several cultural and social events are planned for the enjoyment of conference attendees.

8 November 2018     IEEE Workshop on Reliability Engineering of the IEEE Czechoslovakia Section Reliability Society Chapter  (https://events.vtools.ieee.org/m/179364).   This workshop is working meeting for PhD students and young researchers to discuss background, terminology and principal conception in reliability engineering. The workshop was hold at the Department of Informatics, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina.

5-7 July 2017   International Conference on Information and Digital Technologies 2017   (http://dt.fri.uniza.sk/2017  or http://idt.conf.sk/2017). The Conferences Proceedings were indexed in IEEEXplore, Scopus and Web of Science.

7-9 July 2015   International Conference on Information and Digital Technologies 2015   (http://dt.fri.uniza.sk/2015  or http://idt.conf.sk/2015 ). The Conferences Proceedings were indexed in IEEEXplore, Scopus and Web of Science.
Medzinárodné vedecké a edukačné projekty riešene na katedre Informatiky

2022-2023  Project APVV no. SK-UA-21-0037. Risk assessment of environmental disturbance using Earth observation data (RAED), supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD; Partner: State institution “Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth Institute of Geological Science National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyev (Ukraine).

2022-2023  Project APVV no. SK-PL-21-0003. Application of MSS Reliability Analysis for Electrical Low-Voltage Systems (AMRA), supervisor: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD; Partner: Gdańsk University of Technology, Gdansk (Poland).

2020-2023  Project EACEA.CBHE no.: 610166-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP. Advanced Centre for PhD students and young researchers in informatics (ACeSYRI), supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. https://acesyri.eu/.

2020-2022  Project EACEA.KA2  no. 612462-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-KA.  University-Industry Educational Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics (CEBMI), supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD

2020-2022  Project APVV no. SK-FR-2019-0003. Mathematical Models based on Boolean and Multiple-Valued Logics in Risk and Safety Analysis, supervisor: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD; Partner: University of Lorraine, Nancy (France).

2019-2021   Project APVV no. SK-SRB-18-0002. Binary and Multivalued Decision Diagrams in Reliability Analysis of Complex System (DDiRA), supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD; Partner: The Mathematical Institute of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade (Serbia).

2019-2020   Project V4 no. 21830315. Exhibition and Special Discussion Section on Information and Digital Technologies, Grant of the International Visegrad Fund’s, supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD; Partners: VŠB – Technical University of Ostrava (Czech Republic), University of Debrecen (Hungary), University of Rzeszow (Poland), University of Defense in Brno (Czech Republic), Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia).

2018-2019    Project APVV no. SK-FR-2017-0003. Multilevel logic units for neuromorphic computing, supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD; Partner: University of Picardie, Amiens (France).

2014-2017    Project FP7 no. 610425. Regional Anaesthesia Simulator and Assistant (RASimAs), FP7-ICT-2013-10 (ICT-2013.5.2 Virtual Physiological Human, supervisor: prof. Tomas Decerno (Dept. of Medical Informatics, University Hospital Aachen, Germany), supervisor from Slovakian team: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., http://rasimas.imib.rwth-aachen.de  .

2014-2017    Project EACEA no. 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHS. Centers of Excellence for Young RESearchers (CERES), supervisor: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., http://ceres.fri.uniza.sk/en.

2014-2017    Project EACEA no. 543889-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPHES. Advanced Training and life Long learning Program in Applied Health Sciences (ATHEALTH), supervisor: prof. Mosad Zineldin (Linnaeus University, Sweden), supervisor from Slovakian team: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., http://www.uit.ac.ma/tempus-athealth.

2013-2014    Project V4 no. 21320401. International Workshop on Biomedical Technologies, Grant of the International Visegrad Fund’s, supervisor: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2013-2014    Project APVV SK-PL-0023-12. Support systems for medical decision making, supervisor: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2012-2015    Project EACEA no. 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR. Green Computing & Communications, supervisor: prof. Chris Phillips (Newcastle University, UK), supervisor from Slovakian team: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD, http://my-greenco.eu/

2011-2012    Project  Intelligent assistance systems: multisensor processing and reliability analysis. Canadian-Slovakian-Belarusian Research Co-operation, NATO linkage grant CBP.EAP.CLG 984, supervisor: prof. Svetlana Yanushkevich (University of Calgary, Canada), supervisor from Slovakian team: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.Nacionálne projekty (VEGA, KEGA, MVTS) riešene na katedre Informatiky

2021-2024  Project VEGA 1/0165/21. Nové prístupy v analýze spoľahlivosti nekoherentných systémov. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2021-2024  Project VEGA 1/0858/21. Nové metódy získavania znalostí z neurčitých a neúplne definovaných údajov. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD

2020-2022  Project  KEGA 009ŽU-4/2020. Tvorba metodických a študijných materiálov pre Biomedicínsku informatiku – nový program inžinierskeho štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2020-2022  Project 004UPJŠ-4/2020. Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: RNDr. Denisa Maceková, PhD.

2020-2021 Project APVV PP-COVID-20-0013. Vývoj metód hodnotenia rizika a spoľahlivosti systému zdravotnej starostlivosti v dobe koronavírusu. Grant of the Slovak Research and Development Agency, supervisor: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2019-2023  Project  APVV 2018-0027. Vývoj nových metód pre analýzu spoľahlivosti zložitých systémov . Grant of the Slovak Research and Development Agency , supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2019-2020    Project no. 2018et020. Skupina 3D tlače na FRI, Grant of the Tatra bank, supervisor: doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

2017-2020    Project VEGA 1/0354/17. Reliability analysis based on uncertain data. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2016-2018    Project VEGA 1/0038/16. Decision support based on fuzzy data. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2014-2016    Project VEGA 1/0498/14. New methods and algorithms for reliability analysis of complex system. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2013             Project no. 2012et016. Preparing an Attractive Virtual Learning Portal, Grant of the Tatra bank, supervisor: doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2011-2013    Project VEGA 1/0598/10. Using visualization techniques when exploring large databases, Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science,supervisor: doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

2008-2010    Project VEGA 1/0796/08. Modeling and processing of data in large databases, Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science,supervisor: doc. Ing. Karol Matiaško, PhD.

2008-2010    Project VEGA 1/0664/08. Creating algorithms for data processing based on multiple-valued and fuzzy logic. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2006-2008    Project MVTS Bil/Fin/SK/ZU/06. System reliability investigation by decision trees. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2006-2008    Project Vega 1/3084/06. Research of structural-complex systems reliability. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2005-2007    Project MVTS Bielorus/Slov/ŽU/05. Development of decision support systems based on fuzzy values. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2004-2006    Project VEGA 1/1053/04. Processing of large databases. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Karol Matiaško, PhD.

2004-2006    Project KEGA 3/2198/04. Implementation of Learning System MOODLE into the university education process. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: Ing. Karol Grondžák, PhD.

2004-2006    Project MVTS. Adaptive replication system for mobile devices. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Karol Matiaško, PhD.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum