Katedra informatiky

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134151
Web https://ki.fri.uniza.sk
Vedúci prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.
Kontakt 041/5134150
Miestnosť RA204
Zástupca vedúceho doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.
Kontakt 041/5134176
Miestnosť RA302
Sekretariát Anna Ilovská
Telefón 041/5134151
Miestnosť RA203

Zamestnanci

doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. RA210 041/5134187
výučba: informatika 1, informatika 2, praktikum z programovania 1, praktikum z programovania 2, paralelné programovanie, vývoj pokročilých aplikácií, projektová výučba
výskum: data mining, získavanie znalosti, big data, extrakcia fuzzy pravidiel, medicínska informatika, phishing
Anna Ilovská RA203 041/5134151
sekretariát
doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. RA202 041/5134186
výučba: Informatika 1, Informatika 2, Princípy operačných systémov, Vývoj pokročilých aplikácií, Projektová výučba, Bio-molekulárna informatika a chémia, Základy testovania softvéru
výskum: spoľahlivosť systémov, bioinformatika oo
doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. RA302 041/5134176
výučba: algoritmy a údajové štruktúry 1, princípy operačných systémov, programovacie jazyky pre vstavané systémy, úvod do systémového programovania, základy teoretickej medicíny
výskum: analýza spoľahlivosti, aplikácie viachodnotovej logiky v teórii spoľahlivosti
doc. Ing. Michal Kvet, PhD. RA325 041/5134024
výučba: databázové systémy, pokročilé databázové systémy, projektová výučba
výskum: databázové systémy pre inteligentné dopravné systémy a nemocničné informačné systémy, temporálne databázové systémy, indexovanie a distribúcia dát v databázach, dátová analytika
doc. Ing. Marek Kvet, PhD. RA325 041/5134024
výučba: informatika 1, algoritmy a údajové štruktúry 1, projekt 1, 2, 3
výskum: Inteligentné dopravné systémy, modelovanie a optimalizácia verejných obslužných systémov, riešenie rozsiahlych lokačných úloh, metaheuristiky
prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. RA204 041/5134150
výučba: získavanie znalosti z databáz, databázové systémy - MS Access, programovanie C++
výskum: získavanie znalosti z databáz, dolovanie z údajov, expertné systémy, fuzzy logika, medicínske aplikácie
RNDr. Denisa Maceková, PhD. RA209 041/5134184
Výučba: Biomolekulárna chémia a informatika, Základy teoretickej medicíny, Aplikovaná informatika v preklinickej medicíne
Výskum: spracovanie a analýza biomedicínskych dát
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. RA208 041/5134179
Výučba:
Databázové systémy, Pokročilé databázové systémy, Teória a metodológia Aplikovanej informatiky, Projektová výučba
Výskum:
Databázové technológie, Inteligentné dopravné systémy, Big Data, Algoritmy a štruktúry dát, Medicínske aplikácie,Inteligentné dopravné systémy, Data Science
Ing. Ján Rabčan, PhD. RA302 041/5134156
výučba: princípy operačných systémov, softvérové nástroje pre biomedicínsku informatiku
výskum: teória spoľahlivosti, získavanie znalosti z údajov
Ing. Patrik Rusnák, PhD. RA324 041/5134183
Výučba: Princípy operačných systémov, databázové systémy
Výskum: Teória spoľahlivosti, Viachodnotová logika
Ing. Monika Václavková, PhD. RA211 041/5134171
výučba : informatika 1, informatika pre manažérov 1, informatika 2, informatika pre manažérov 2
výskum: databázové systémy, expertné systémy, bezpečnostné systémy, umelá inteligencia
Ing. Michal Varga, PhD. RA324 041/5134183
výučba: informatika 1, algoritmy a údajové štruktúry, návrhové vzory
výskum: modelovanie a simulácia dopravných systémov, modelovanie pohybu a správania sa ľudí, on-line simulačné modely
Ing. Anna Vargová, PhD.
modelovanie a simulácia dopravných systémov,
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. RA202 041/5134181
výučba: databázové systémy, databázové jazyky a aplikácie
výskum: spracovanie dát, analýza dát, spracovanie veľkých množín dát
prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. RA207 041/5134189
výučba: Tabuľkové procesory, Teória spoľahlivosti
výskum: Analýza spoľahlivosti, Aplikácie viachodnotovej logiky v teórii spoľahlivosti, Medicínska Informatika

Doktorandi

Ing. Alexander Brezáni
Ing. Oľga Chovancová RA205 041/5134155
Výučba: Praktikum z programovania 1, 2 Výskum: Fuzzy zhlukovanie.
Ing. Martina Hrínová Durneková RA206 041/5134155
databázové systémy pre inteligentné informačné systémy, distribúcia dát v databázach, dátová analytika
Ing. Michal Mrena
Ing. Veronika Šalgová RA206 041/5134155
databázové systémy pre inteligentné informačné systémy, distribúcia dát v databázach, dátová analytika
Ing. Ivan Škula ext. 041/5134155
získavanie znalosti, big data,
Ing. Radoslav Štefánek ext. 041/5134155
získavanie znalosti, big data,

Popis činnosti

Katedra vyvíja pedagogickú činnosť v oblastiach základov informatiky, programovania, práce s databázovými systémami, tabuľkovými procesormi, údajovými štruktúrami, operačných systémov, techník programovania a návrhu rozsiahlych softvérových systémov. Vedeckovýskumnú činnosť orientuje na problematiku tvorby informačných a riadiacich systémov pre dopravu, vývoj distribuovaných informačných systémov, databázových prostriedkov, skúmanie spoľahlivosti systémov, dolovanie znalostí, aplikácií pre vysokovýkonné výpočty a špecializovaných programových prostriedkov. Vo výskumnej práci katedra spolupracuje s ostatnými katedrami a fakultami Žilinskej univerzity a s fakultami mnohých slovenských univerzít.

Aktivity pracoviska


Medzinárodné podujatia, organizovane na katedre Informatiky (KI FRI)

25-27 June 2019       Exhibition and Special Discussion Section on Information and Digital Technologies (https://idt.conf.sk/centre/index.php).   In an attempt to promote the dissemination of recent industrial developments and the interaction between industry and academia, IDT 2019 will encourage the submission of industry oriented technical applications. These special contributions will be present in frame of Industrial Centre supported by the International Visegrad Fund. The evaluation of these contributions will address the innovation/originality of the industrial application, the quality of presentation, and the technical interest to the community working in that field.

25-27 June 2019       International Conference on Information and Digital Technologies 2019  (http://dt.fri.uniza.sk/ or http://idt.conf.sk).   The aim of the conference IDT 2019 is to bring together researches, developers, teachers from academy as well as industry working in all areas of information technologies. Young researchers and postgraduate PhD students are greatly welcome to participate in this event. The special section for such presentations will be at the Conference. Beside the scientific field, several cultural and social events are planned for the enjoyment of conference attendees.

8 November 2018     IEEE Workshop on Reliability Engineering of the IEEE Czechoslovakia Section Reliability Society Chapter  (https://events.vtools.ieee.org/m/179364).   This workshop is working meeting for PhD students and young researchers to discuss background, terminology and principal conception in reliability engineering. The workshop was hold at the Department of Informatics, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina.

5-7 July 2017   International Conference on Information and Digital Technologies 2017   (http://dt.fri.uniza.sk/2017  or http://idt.conf.sk/2017). The Conferences Proceedings were indexed in IEEEXplore, Scopus and Web of Science.

7-9 July 2015   International Conference on Information and Digital Technologies 2015   (http://dt.fri.uniza.sk/2015  or http://idt.conf.sk/2015 ). The Conferences Proceedings were indexed in IEEEXplore, Scopus and Web of Science.
Medzinárodné vedecké a edukačné projekty riešene na katedre Informatiky

2020-2022  Project EACEA.CBHE no.: 610166-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP. Advanced Centre for PhD students and young researchers in informatics (ACeSYRI), supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD. https://acesyri.eu/.

2020-2022  Project EACEA.KA2  no. 612462-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA2-KA.  University-Industry Educational Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics (CEBMI), supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD

2020-2021  Project APVV no. SK-FR-2019-0003. Mathematical Models based on Boolean and Multiple-Valued Logics in Risk and Safety Analysis, supervisor: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD; Partner: University of Lorraine, Nancy (France).

2019-2021   Project APVV no. SK-SRB-18-0002. Binary and Multivalued Decision Diagrams in Reliability Analysis of Complex System (DDiRA), supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD; Partner: The Mathematical Institute of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade (Serbia).

2019-2020   Project V4 no. 21830315. Exhibition and Special Discussion Section on Information and Digital Technologies, Grant of the International Visegrad Fund’s, supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD; Partners: VŠB – Technical University of Ostrava (Czech Republic), University of Debrecen (Hungary), University of Rzeszow (Poland), University of Defense in Brno (Czech Republic), Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia).

2018-2019    Project APVV no. SK-FR-2017-0003. Multilevel logic units for neuromorphic computing, supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD; Partner: University of Picardie, Amiens (France).

2014-2017    Project FP7 no. 610425. Regional Anaesthesia Simulator and Assistant (RASimAs), FP7-ICT-2013-10 (ICT-2013.5.2 Virtual Physiological Human, supervisor: prof. Tomas Decerno (Dept. of Medical Informatics, University Hospital Aachen, Germany), supervisor from Slovakian team: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., http://rasimas.imib.rwth-aachen.de  .

2014-2017    Project EACEA no. 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHS. Centers of Excellence for Young RESearchers (CERES), supervisor: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., http://ceres.fri.uniza.sk/en.

2014-2017    Project EACEA no. 543889-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPHES. Advanced Training and life Long learning Program in Applied Health Sciences (ATHEALTH), supervisor: prof. Mosad Zineldin (Linnaeus University, Sweden), supervisor from Slovakian team: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD., http://www.uit.ac.ma/tempus-athealth.

2013-2014    Project V4 no. 21320401. International Workshop on Biomedical Technologies, Grant of the International Visegrad Fund’s, supervisor: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2013-2014    Project APVV SK-PL-0023-12. Support systems for medical decision making, supervisor: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2012-2015    Project EACEA no. 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR. Green Computing & Communications, supervisor: prof. Chris Phillips (Newcastle University, UK), supervisor from Slovakian team: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD, http://my-greenco.eu/

2011-2012    Project  Intelligent assistance systems: multisensor processing and reliability analysis. Canadian-Slovakian-Belarusian Research Co-operation, NATO linkage grant CBP.EAP.CLG 984, supervisor: prof. Svetlana Yanushkevich (University of Calgary, Canada), supervisor from Slovakian team: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.Nacionálne projekty (VEGA, KEGA, MVTS) riešene na katedre Informatiky

2020-2022  Project  KEGA 009ŽU-4/2020. Tvorba metodických a študijných materiálov pre Biomedicínsku informatiku – nový program inžinierskeho štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2020-2022  Project 004UPJŠ-4/2020. Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: RNDr. Denisa Maceková, PhD.

2020-2021 Project APVV PP-COVID-20-0013. Vývoj metód hodnotenia rizika a spoľahlivosti systému zdravotnej starostlivosti v dobe koronavírusu. Grant of the Slovak Research and Development Agency, supervisor: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2019-2023  Project  APVV 2018-0027. Vývoj nových metód pre analýzu spoľahlivosti zložitých systémov . Grant of the Slovak Research and Development Agency , supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2019-2020    Project no. 2018et020. Skupina 3D tlače na FRI, Grant of the Tatra bank, supervisor: doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.

2017-2020    Project VEGA 1/0354/17. Reliability analysis based on uncertain data. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2016-2018    Project VEGA 1/0038/16. Decision support based on fuzzy data. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2014-2016    Project VEGA 1/0498/14. New methods and algorithms for reliability analysis of complex system. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2013             Project no. 2012et016. Preparing an Attractive Virtual Learning Portal, Grant of the Tatra bank, supervisor: doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2011-2013    Project VEGA 1/0598/10. Using visualization techniques when exploring large databases, Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science,supervisor: doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

2008-2010    Project VEGA 1/0796/08. Modeling and processing of data in large databases, Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science,supervisor: doc. Ing. Karol Matiaško, PhD.

2008-2010    Project VEGA 1/0664/08. Creating algorithms for data processing based on multiple-valued and fuzzy logic. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2006-2008    Project MVTS Bil/Fin/SK/ZU/06. System reliability investigation by decision trees. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2006-2008    Project Vega 1/3084/06. Research of structural-complex systems reliability. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

2005-2007    Project MVTS Bielorus/Slov/ŽU/05. Development of decision support systems based on fuzzy values. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

2004-2006    Project VEGA 1/1053/04. Processing of large databases. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Karol Matiaško, PhD.

2004-2006    Project KEGA 3/2198/04. Implementation of Learning System MOODLE into the university education process. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: Ing. Karol Grondžák, PhD.

2004-2006    Project MVTS. Adaptive replication system for mobile devices. Grant of the Minister of Education of the Slovak Republic and Slovak Academy of Science, supervisor: doc. Ing. Karol Matiaško, PhD.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI