Katedra manažérskych teórií

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134451
Web http://kmnt.fri.uniza.sk
Vedúci prof. Ing. Milan Kubina, PhD.
Kontakt 041/5134463
Miestnosť RB256
Zástupca vedúceho doc. Ing. Michal Varmus, PhD.
Kontakt 041/5134471
Miestnosť RB254
Sekretariát Mária Liskayová
Telefón 041/5134301
Miestnosť RB353

Zamestnanci

Ing. Roman Adámik, PhD. RB253 041/5134454 ics icon
výučba: manažment, športový manažment, teória podniku
výskum: strategický manažment, manažment športových organizácií

ORCID ID: 0000-0003-1919-7344
Web of Science ResearcherID: AAK-8785-2020
Ing. Oliver Bubelíny, PhD. RB258 041/5134456 ics icon
Výučba: strategický manažment, procesný manažment, manažérske prezentačné zručnosti
Výskum: Strategické riadenie inteligentných miest (Smart City), strategický manažment podnikov
ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0818-2510
Ing. Juraj Dubovec, PhD. RB253 041/5134454 ics icon
výučba: logistika, teória podniku, operačný manažment, behaviorálna ekonómia
výskum: optimalizácia procesov
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3626-5011
Web of Science ResearcherID AAZ-1607-2021
https://publons.com/researcher/4683099/juraj-dubovec/
Ing. Martin Holubčík, PhD. RB251 041/5134457 ics icon
Výučba: Rozhodovanie v manažmente. Digitálny marketing. Marketing. Výskum v Manažmente. Plánovanie a controlling.
Výskum: Kooperácia a synergia v manažmente. Synergické efekty. Rozhodovanie manažéra. Marketing. digitálny makreting.
ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5200-2441
Web of Science ResearcherID: AAE-9480-2021
SCOPUS ID: 57194770156
doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD. RB259 041/5134458 ics icon
výučba: strategický manažment, procesný manažment, integrovaný manažérsky systém, etika a spoločenská zodpovednosť
výskum: kvality v službách, business excellence, etika, CSR

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6447-1651
Scopus Author ID: 35386457100
Web of Science ResearcherID: P-1044-2016
doc. Ing. Gabriel Koman, PhD. RB258 041/5134456 ics icon
výučba: podnikové informačné systémy, výskum v manažmente, manažérske informačné systémy, informačný manažment, digitálny marketing, internet of things, internet of everything
výskum: podnikové informačné systémy, manažérske informačné systémy, digitálny marketing, erp systémy (sap), big data, industry 4.0

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7562-5476
Scopus ID: 56765985700
Web of Science ResearcherID: AAE-6629-2021
prof. Ing. Milan Kubina, PhD. RB256 041/5134463 ics icon
výučba: podnikové IS, podnikové komunikačné systémy, manažérske IS, informačný manažment, architektúry IS
výskum: využitie IS/IKT pre podporu riadenia a rozhodovania v organizácii, SmarCity, Priemysel 4.0
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-0214-3836
doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. RB253 041/5134470,041/5134054 ics icon
výučba: manažment 1, manažérske rozhodovanie, manažérska komunikácia, základy výskumu v manažmente, výskum v manažmente
výskum: inovačný manažment, CRM, riadenie inovačných procesov
Ing. Lucie Lendelová, Ph.D. MBA RB259 041/5134464 ics icon
výučba: manažment 1, projektový manažment
výskum: systémy merania a riadenia výkonnosti podniku, manažérske hry a simulácie, řízení projektů
Mária Liskayová RB353 041/5134301
Sekretariát.
Ing. Martin Mičiak, PhD. RB252 041/5134455 ics icon
výučba: manažment 2, projektový manažment, manažérske hry a simulácie, sociológia
výskum: manažment ľudského kapitálu, vybrané ekonomické a manažérske aspekty v športovom manažmente, analýza dát
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-8636-3560
prof. Mgr. Jakub Soviar, PhD. RB251 041/5134462 ics icon
výučba: marketingové riadenie, marketing, sociológia, manažérska psychológia
výskum: kooperačný manažment, marketingové stratégie, prieskum trhu, on-line reputácia, online marketing
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3029-5607
Ing. Dominika Toman, PhD. RB252 041/5134455 ics icon
Výučba: Manažment ľudských zdrojov 1, Manažment ľudských zdrojov 2, Manažérska psychológia
Výskum: organizačné správanie, motivácia a tvorivosť, manažment športových organizácií, podpora rozhodovania s využitím IKT

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2393-2946
Web of Science ResearcherID: AAX-3473-2021
doc. Ing. Michal Varmus, PhD. RB254 041/5134471 ics icon
výučba: manažérske prezentačné zručnosti, marketingová komunikácia, inovačný manažment, medzinárodný manažment a marketing
výskum: inovačný manažment, marketing a manažment v športe
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-9001-286X

Doktorandi

Ing. Patrik Boršoš RB010 041/5134025
Výučba: Podnikové informačné systémy, Výskum v manažmente, Informačný manažment; Výskum: Rozhodovanie v podniku s podporou moderných podnikových informačných systémov; ORCID ID: https://orcid.org/0009-0009-6024-5337
Ing. Pavol Boško RB011 041/5134022
Výučba: Manažérske prezentačné zručnosti Výskum: Stratégia riadenia vybraných zainteresovaných skupín športovej organizácie. ORCID ID: 0000-0002-5420-6480
Ing. Eliška Čičmancová RB009 041/5134022
Výučba predmetov: Manažment 1, Etika v podnikaní // Výskum: Udržateľná miestna samospráva
Ing. Ivan Greguška RB009 041/5134022
Ing. Paula Höhrová RB009 041/5134022
Výučba: marketing, manažérska psychológia. Výskum: Online marketingové stratégie: hodnotenie a audit.
Ing. Silvia Krúpová RB009 041/5134022
Výučba: Základy výskumu v manažmente, Výskum: Podpora manažérskych procesov mesta ​s využitím informačných systémov pre dosiahnutie úrovne SmartCity​
Ing. Denisa Macková RB009 041/5134022
Výučba: Manažment, Riadenie IT projektov, Manažérska komunikácia Výskum: Inovatívne prístupy riadenia IT projektov v podniku
Ing. Michal Šarlák RB009 041/5134022
Výučba: Marketingová komunikácia, Inovačný manažment. Výskum: Stratégia riadenia športu na úrovni samospráv. ORCID: 0009-0003-0865-9598 WOS ResearcherID: JLM-1263-2023

Popis činnosti

Katedra je vedecko-pedagogickým pracoviskom zabezpečujúcim výučbu a výskum manažérskych disciplín vo všetkých programoch akreditovaných na fakulte. Katedra je pracoviskom, ktoré garantuje vysokoškolské štúdium prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia v študijnom programe manažment a podieľa sa aj na garantovaní habilitačných a inauguračných konaní v programe manažment. Katedra je výhradným pracoviskom fakulty pre komplexnú výučbu manažérskych a súvisiacich predmetov (manažment, marketing, riadenie ľudských zdrojov, operačný manažment, podnikové informačné systémy...), ktoré sa vedecky rozvíjajú a vyučujú jednak všeobecne a jednak aj z hľadiska pôsobenia absolventov v reálnych oblastiach uplatnenia.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum