Katedra manažérskych teórií

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134451
Web http://kmnt.fri.uniza.sk
Vedúci prof. Ing. Milan Kubina, PhD.
Kontakt 041/5134463
Miestnosť RB256
Zástupca vedúceho doc. Ing. Michal Varmus, PhD.
Kontakt 041/5134471
Miestnosť RB252
Sekretariát Ing. Jaroslava Benková
Telefón 041/5134451
Miestnosť RB257

Zamestnanci

Ing. Jaroslava Benková RB257 041/5134451
sekretariát
Ing. Juraj Dubovec, PhD. RB253 041/5134454
výučba: logistika, teória podniku, operačný manažment, behaviorálna ekonómia
výskum: optimalizácia procesov
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3626-5011
Web of Science ResearcherID AAZ-1607-2021
https://publons.com/researcher/4683099/juraj-dubovec/
Ing. Martin Holubčík, PhD. RB258 041/5134457
Výučba: Rozhodovanie v manažmente. Digitálny marketing. Marketing. Výskum v Manažmente. Controlling.
Výskum: Kooperácia a synergia v manažmente. Rozhodovanie manažéra.
ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5200-2441
Web of Science ResearcherID: AAE-9480-2021
SCOPUS ID: 57194770156
doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD. RB259 041/5134458
výučba: strategický manažment, riadenie kvality, etika v podnikaní, marketingové nástroje a aplikácie
výskum: kvality v službách, business excellence, etika, CSR

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6447-1651
Scopus Author ID: 35386457100
Web of Science ResearcherID: P-1044-2016
doc. Ing. Gabriel Koman, PhD. RB258 041/5134456
výučba: podnikové informačné systémy, výskum v manažmente, manažérske informačné systémy, informačný manažment, digitálny marketing, internet of things, internet of everything
výskum: podnikové informačné systémy, manažérske informačné systémy, digitálny marketing, erp systémy (sap), big data, industry 4.0

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7562-5476
Scopus ID: 56765985700
Web of Science ResearcherID: AAE-6629-2021
prof. Ing. Milan Kubina, PhD. RB256 041/5134463
výučba: podnikové IS, podnikové komunikačné systémy, manažérske IS, informačný manažment, architektúry IS
výskum: využitie IS/IKT pre podporu riadenia a rozhodovania v organizácii, SmarCity, Priemysel 4.0
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-0214-3836
doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. RB252 041/5134470,041/5134054
výučba: manažment 1, manažérske rozhodovanie, manažérska komunikácia, základy výskumu v manažmente, výskum v manažmente
výskum: inovačný manažment, CRM, riadenie inovačných procesov
Ing. Lucie Lendelová, Ph.D. MBA RB259 041/5134464
výučba: manažment 1, manažment 2, operačný manažment, manažérske hry a simulácie, projektový manažment
výskum: systémy merania a riadenia výkonnosti podniku, manažérske hry a simulácie
Ing. Martin Mičiak, PhD. RB253 041/5134454
výučba: manažment 2, malé a stredné podnikanie, projektový manažment
výskum: manažment ľudského kapitálu, vybrané ekonomické a manažérske aspekty v športovom manažmente, analýza dát
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-8636-3560
doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. RB251 041/5134462
výučba: marketingové riadenie, marketing, sociológia, psychológia
výskum: kooperačný manažment, marketingové stratégie, prieskum trhu, on-line reputácia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3029-5607
Ing. Dominika Tumová, PhD. RB253 041/5134454
Výučba: Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu, Motivovanie ľudského potenciálu, Organizačné správanie
Výskum: Rozhodovanie v procesoch rozvoja tvorivosti a motivácie

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2393-2946
Web of Science ResearcherID: AAX-3473-2021
doc. Ing. Michal Varmus, PhD. RB252 041/5134471
výučba: manažérske prezentačné zručnosti, marketingová komunikácia, inovačný manažment, medzinárodný manažment a marketing
výskum: inovačný manažment, marketing a manažment v športe
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-9001-286X

Doktorandi

Ing. Pavol Boško RB007 041/5134020
Výučba: Manažérske prezentačné zručnosti, Malé a stredné podnikanie Výskum: Stratégia riadenia vybraných zainteresovaných skupín športovej organizácie
Ing. Oliver Bubelíny RB010 041/5134025
Výučba: Malé a stredné podnikanie, Informačný manažment/ Výskum: Inteligentné riadenie dopravných procesov pomocou UAV platformy v mestskej aglomerácii
Ing. Eliška Čičmancová RB009 041/5134022
Výučba predmetov: Manažment 1, Etika v podnikaní // Výskum: Udržateľná miestna samospráva
Ing. Irina Ďaďová RB010 041/5134025
Výučba predmetov: Malé a stredné podnikanie, Psychológia / Výskum: Reputačný manažment v online prostredí.
Ing. Ivan Greguška RB009 041/5134022
Mgr. Jaroslav Remeň RB009 041/5134022
Ing. Marián Šotek RB009 041/5134022
Výučba: Manžment 1, Základy výskumu v manažmente /// Výskum: Marketingové riadenie vzdelávacej inštitúcie založené na budovaní vzťahov so zainteresovanými stranami
Ing. Dominika Šulyová RB009 041/5134022
Výučba: Malé a stredné podnikanie, Organizačné správanie, Výskum v manažmente, Medzinárodný manažment a marketing, Marketing / Výskum: Využitie prístupov Smart City pri riadení trvalo udržateľného rozvoja mesta a regiónu

Popis činnosti

Katedra je vedecko-pedagogickým pracoviskom zabezpečujúcim výučbu a výskum manažérskych disciplín vo všetkých programoch akreditovaných na fakulte. Katedra je pracoviskom, ktoré garantuje vysokoškolské štúdium prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia v študijnom programe manažment a podieľa sa aj na garantovaní habilitačných a inauguračných konaní v programe manažment. Katedra je výhradným pracoviskom fakulty pre komplexnú výučbu manažérskych a súvisiacich predmetov (manažment, marketing, riadenie ľudských zdrojov, operačný manažment, podnikové informačné systémy...), ktoré sa vedecky rozvíjajú a vyučujú jednak všeobecne a jednak aj z hľadiska pôsobenia absolventov v reálnych oblastiach uplatnenia.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI