Katedra manažérskych teórií

Všeobecné informácie

Telefón 041/5134451
Web http://kmnt.fri.uniza.sk
Vedúci doc. Ing. Milan Kubina, PhD.
Kontakt 041/5134463
Miestnosť RB256
Zástupca vedúceho prof. Ing. Josef Vodák, PhD.
Kontakt 041/5134460
Miestnosť RB251
Sekretariát Ing. Jaroslava Benková
Telefón 041/5134451
Miestnosť RB257

Zamestnanci

Ing. Jaroslava Benková RB257 041/5134451
sekretariát
prof. Ing. Martina Blašková, PhD. RB254 041/5134455
výučba: riadenie ľudských zdrojov, motivovanie ľudského potenciálu, organizačné správanie, procesy rozvoja ľudského potenciálu, modelovanie motivácie a motivovania ľudského potenciálu
výskum: motivácia, rozvoj ľudského potenciálu, rozhodovanie, strategické riadenie ľudských zdrojov
Ing. Juraj Dubovec, PhD. RB253 041/5134454
výučba: logistika, controlling, teória podniku, operačný manažment,
výskum: optimalizácia procesov
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. MBA RB258 041/5134457
výučba: manažment 1, manažment 2, strategický manažment, manažérske rozhodovanie, manažérske hry a simulácie
výskum: inovačný manažment, znalostný manažment, strategický manažment
Ing. Martin Holubčík, PhD. RB253 041/5134454
Výučba: Výskum v Manažmente. Rozhodovanie v manažmente. Digitálny marketing. Controlling.
Výskum: Kooperácia a synergia v manažmente. Rozhodovanie manažéra.
doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD. RB259 041/5134458
výučba: strategický manažment, riadenie kvality, etika v podnikaní, marketingové nástroje a aplikácie
výskum: kvality v službách, business excellence, etika, CSR
Ing. Lucie Jelínková, PhD. MBA RB259 041/5134485
výučba: manažment 2, operačný manažment, manažérské hry a simulácie, projektový manažment
výskum: systémy merania a riadenia výkonnosti podniku, manažérske hry a simulácie
Ing. Gabriel Koman, PhD. RB253 041/5134454
výučba: podnikové informačné systémy, manažérske hry a simulácie, manažérske informačné systémy, informačný manažment, digitálny marketing, IoT, IoE
výskum: podnikové IS, manažérske IS, ERP systémy (SAP), Big Data
doc. Ing. Milan Kubina, PhD. RB256 041/5134463
výučba: podnikové informačné systémy, podnikové komunikačné systémy, počítačové siete 1, počítačové siete 2, manažérske informačné systémy, informačný manažment
výskum: podnikové IS, manažérske IS, ERP systémy (SAP), podnikové komunikačné systémy (Cisco)
doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. RB252 041/5134470,041/5134054
výučba: manažment 1, manažérske rozhodovanie, manažérska komunikácia, základy výskumu v manažmente, výskum v manažmente
výskum: inovačný manažment, CRM, riadenie inovačných procesov
Ing. Jana Makyšová, PhD. RB253 041/5134454
výučba: operačný manažment, procesný manažment, projektový manažment, controlling
výskum: optimalizácia procesov, projektové riadenie
doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. RB251 041/5134462
výučba: marketing, marketingové riadenie, sociológia, psychológia
výskum: kooperačný manažment, marketingové stratégie, prieskum trhu
doc. Ing. Michal Varmus, PhD. RB252 041/5134471
výučba: manažérske prezentačné zručnosti, marketing, marketingová komunikácia, inovačný manažment
výskum: inovačný manažment, marketing a manažment v športe
prof. Ing. Josef Vodák, PhD. RB251 041/5134460
výučba: malé a stredné podnikanie, medzinárodný manažment a marketing, výskum v manažmente
výskum: manažment

Doktorandi

Ing. Roman Adámik RB009 041/5134022
Výučba predmetov: Marketingová komunikácia, Manažérske rozhodovanie / Výskum: Inovácie v strategickom riadení športovej organizácie
Ing. Juraj Čerňanský RB009 041/5134022
Výučba predmetov: Základy výskumu v manažmente, Manažérska komunikácia, Manažérske rozhodovanie / Výskum: Rozhodovanie v inovačnom procese
Ing. Mária Demjanovičová RB007 041/5134020
Výučba: Malé a stredné podnikanie, Marketingová komunikácia Výskum: Nové trendy v riadení hodnoty pre zákazníkov malých a stredných podnikov prostredníctvom marketingových aktivít
Ing. Patrik Ferenc RB010 041/5134025
Výučba: Manažérske prezentačné zručnosti, Marketing / Výskum: Riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami športových organizácií
Dominika Hriníková RB007 041/5134020
Výučba: Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu, Motivovanie ľudského potenciálu, Organizačné správanie Výskum: Rozhodovanie v procesoch rozvoja tvorivosti a motivácie
Ing. Miroslav Rechtorík RB009 041/5134022
Výučba predmetov: Psychológia, Marketing, Sociológia. / Výskum: Manažment tímovej spolupráce.
Ing. Dominika Špaleková RB010 041/5134025
Výučba: Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu, Motivovanie ľudského potenciálu, Organizačné správanie Výskum: Rozhodovanie v procesoch rozvoja tvorivosti a motivácie
Ing. Diana Zraková RB010 041/5134025
Výučba: manažérske informačné systémy, informačný manažment, psychológia/ Výskum: Vplyv informačno-komunikačných systémov na reputačný manažment podniku

Popis činnosti

Katedra je vedecko-pedagogickým pracoviskom zabezpečujúcim výučbu a výskum manažérskych disciplín vo všetkých programoch akreditovaných na fakulte. Katedra je pracoviskom, ktoré garantuje vysokoškolské štúdium prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia v študijnom programe manažment a podieľa sa aj na garantovaní habilitačných a inauguračných konaní v programe manažment. Katedra je výhradným pracoviskom fakulty pre komplexnú výučbu manažérskych a súvisiacich predmetov (manažment, marketing, riadenie ľudských zdrojov, operačný manažment, podnikové informačné systémy...), ktoré sa vedecky rozvíjajú a vyučujú jednak všeobecne a jednak aj z hľadiska pôsobenia absolventov v reálnych oblastiach uplatnenia.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI