Ako prestúpiť na FRI UNIZA

Prestup študentov z iných vysokých škôl na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA (FRI UNIZA) je pomerne jednoduchý. Dôležitá je skutočnosť, aby išlo o štúdium v rovnakom študijnom odbore. To znamená, že napríklad študent študuje na svojej fakulte v študijnom odbore Informatika a chce prestúpiť na FRI UNIZA na študijný program v rovnakom študijnom odbore Informatika.

V prípade, že by chcel študent z inej vysokej školy prestúpiť na iný študijný odbor, môže byť podľa vysokoškolského zákona na inú vysokú školu prijatý iba cez nové prijímacie konanie a podať si prihlášku.

V prípade, keď študent chce prestúpiť na rovnaký študijný odbor (najčastejšia situácia), je potrebné zvoliť nasledujúci postup:

1.  Študent vyplní jednoduchú žiadosť  podpíše ju a jej sken/fotku z mobilu odošle e-mailom na študijný referát – fghqers@sev.havmn.fx

2.  K žiadosti je potrebné ešte priložiť:

a)  Potvrdenie, že v akademickom roku, kedy o prestup žiada, je riadnym študentom inej vysokej školy.

b)  Potvrdenie o celkovej dobe štúdia.

c)  Výpis výsledkov štúdia.

d)  Informačné listy absolvovaných predmetov, ktoré budú využité v procese uznávania predmetov.

3.  Uznanie predmetov absolvovaných na inej vysokej škole sa uskutoční na začiatku zimného semestra na základe príslušnej žiadosti . Študent na začiatku akademického roku osloví daných vyučujúcich, ktorí mu potvrdia uznanie predmetov na danej žiadosti. Následne študent vyplnenú žiadosť s uznanými predmetmi odovzdá na študijný referát najneskôr do konca druhého týždňa zimného semestra príslušného akademického roku. Na základe počtu kreditov bude študent zapísaný do príslušného ročníka.

4.  Zápis sa vykoná najneskôr do konca druhého týždňa zimného semestra príslušného akademického roku. Dňom zápisu sa študent stáva študentom Fakulty riadenia a informatiky UNIZA.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom prestupu je možné kontaktovať prodekana pre vzdelávanie (ivyvnz.yraqry@sev.havmn.fx) alebo študijný referát (fghqers@sev.havmn.fx).0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI