Akreditačné spisy

Akreditované bakalárske študijné programy:

Študijný program
Forma štúdia
Dĺžka štúdia v rokoch
Informatikadenná3
Manažmentdenná/externá
3/4
Počítačové inžinierstvo
denná3
Informatika - konverzný program
denná4
Počítačové inžinierstvo - konverzný program
denná4

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Bc. vo vyššie uvedených bakalárskych študijných programoch


Akreditované inžinierske študijné programy:

Študijný program
Forma štúdia
Dĺžka štúdia v rokoch
Informačné systémy
denná
2
Inteligentné informačné systémy
denná
2
Aplikované sieťové inžinierstvo
denná
2
Informačný manažment
denná/externá
2/3
Počítačové inžinierstvo
denná
2
Informačné systémy - konverzný program
denná
3
Inteligentné informačné systémy - konverzný program
denná
3
Aplikované sieťové inžinierstvo - konverzný program
denná
3
Informačný manažment - konverzný program
denná/externá
3/4
Počítačové inžinierstvo - konverzný program
denná
3

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Ing. vo vyššie uvedených inžinierskych študijných programoch


Akreditované doktorandské študijné programy:

Študijný program
Forma štúdia
Dĺžka štúdia v rokoch
Aplikovaná informatika
denná/externá
3/4
Inteligentné informačné systémy
denná/externá
3/4
Manažment
denná/externá
3/4

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul PhD. - denná forma - aplikovaná informatika 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum