Akreditačné spisy

Akreditované bakalárske študijné programy:

Študijný program
Forma štúdia
Dĺžka štúdia v rokoch
Informatikadenná3
Manažmentdenná/externá
3/4
Počítačové inžinierstvo
denná3
Informatika - konverzný program
denná4
Počítačové inžinierstvo - konverzný program
denná4

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Bc. vo vyššie uvedených bakalárskych študijných programoch


Akreditované inžinierske študijné programy:

Študijný program
Forma štúdia
Dĺžka štúdia v rokoch
Informačné systémy
denná
2
Inteligentné informačné systémy
denná
2
Aplikované sieťové inžinierstvo
denná
2
Informačný manažment
denná/externá
2/3
Počítačové inžinierstvo
denná
2
Informačné systémy - konverzný program
denná
3
Inteligentné informačné systémy - konverzný program
denná
3
Aplikované sieťové inžinierstvo - konverzný program
denná
3
Informačný manažment - konverzný program
denná/externá
3/4
Počítačové inžinierstvo - konverzný program
denná
3

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Ing. vo vyššie uvedených inžinierskych študijných programoch


Akreditované doktorandské študijné programy:

Študijný program
Forma štúdia
Dĺžka štúdia v rokoch
Aplikovaná informatika
denná/externá
3/4
Inteligentné informačné systémy
denná/externá
3/4
Manažment
denná/externá
3/4

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul PhD. - denná forma - aplikovaná informatika 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI