Akreditačné spisy

Akreditované bakalárske študijné programy:

Študijný program
Forma štúdia
Dĺžka štúdia v rokoch
Informatikadenná3
Manažmentdenná/externá
3/4
Počítačové inžinierstvo
denná3
Informatika - konverzný program
denná4
Počítačové inžinierstvo - konverzný program
denná4

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Bc. vo vyššie uvedených bakalárskych študijných programoch


Akreditované inžinierske študijné programy:

Študijný program
Forma štúdia
Dĺžka štúdia v rokoch
Informačné systémy
denná
2
Inteligentné informačné systémy
denná
2
Aplikované sieťové inžinierstvo
denná
2
Informačný manažment
denná/externá
2/3
Počítačové inžinierstvo
denná
2
Informačné systémy - konverzný program
denná
3
Inteligentné informačné systémy - konverzný program
denná
3
Aplikované sieťové inžinierstvo - konverzný program
denná
3
Informačný manažment - konverzný program
denná/externá
3/4
Počítačové inžinierstvo - konverzný program
denná
3

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul Ing. vo vyššie uvedených inžinierskych študijných programoch


Akreditované doktorandské študijné programy:

Študijný program
Forma štúdia
Dĺžka štúdia v rokoch
Aplikovaná informatika
denná/externá
3/4
Inteligentné informačné systémy
denná/externá
3/4
Manažment
denná/externá
3/4

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul PhD. vo vyššie uvedených doktorandských študijných programoch

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul PhD. - denná forma - aplikovaná informatika (31.08.2019)

Rozhodnutie - priznanie práva udeľovať titul PhD. - denná forma - manažment


Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov:

Rozhodnutie - priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore manažment

Rozhodnutie -priznanie práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore aplikovaná informatika


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI