Aktuálne informácie - ERASMUS+

Dodatočné prihlášky pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ počas akademického roka 2019/20 prijaté do 11. októbra 2019 budú vyhodnotené do konca októbra 2019.


Pre ponuky stáží v rámci programu Erasmus+ sa môžete zaregistrovať na stránke agentúry TX Internship - odkaz.


Komerčné poisťovné začínajú do svojich produktov pridávať špeciálne poistky pre mobility Erasmus+. Jednou z nich je aj poisťovňa UNION a ich produkt ERAPO. Poistky by mali byť výhodnejšie ako doteraz.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI