Aktuálne informácie - ERASMUS+


Druhé kolo prihlasovania na mobility Erasmus+

Do 10. októbra 2018 je možné sa prihlásiť na mobility Erasmus+ - študijné pobyty alebo stáže v letnom semestri akademického roka 2018/19. Fakulta má viac ako 50 partnerských fakúlt po celej Európe. V súčasnosti máme v átriu výstavu so základnými informáciami o partneroch v tzv. starých členských krajinách Európskej únie - Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko a Fínsko.Nová fakultá referentka pre študentské mobility Erasmus+

Od apríla 2018 je novou fakultou referentka pre program Erasmus+ pani Ing. Jaroslava Benková.

Kontakt: 

Miestnosť - RB257 (Katedra manažérskych teórií)

Telefón - +421 - 41 - 513 4451

E-mail: Wnebfynin.Oraxbin@sev.havmn.fx


Komerčné poisťovné začínajú do svojich produktov pridávať špeciálne poistky pre mobility Erasmus+. Jednou z nich je aj poisťovňa UNION a ich produkt ERAPO. Poistky by mali byť výhodnejšie ako doteraz.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI