Aktuálne informácie - ERASMUS+

Bola vyhlásená druhá výzva pre študentské mobility v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pre letný semester akademického roka 2020/21. 

Prihlášky je možné podávať do 06.11.2020 u pani Benkovej, miestnosť RB257..


Pre ponuky stáží v rámci programu Erasmus+ sa môžete zaregistrovať na stránke agentúry TX Internship - odkaz.


Komerčné poisťovné začínajú do svojich produktov pridávať špeciálne poistky pre mobility Erasmus+. Jednou z nich je aj poisťovňa UNION a ich produkt ERAPO. Poistky by mali byť výhodnejšie ako doteraz.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI