Cenníky FRI

Cenník č. 119 - nájmov ŽU v Žiline na DP FRI v Prievidzi

Príloha č. 1 k Smernici č. 107 - výška školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov

Cenník FRI ŽU v Žiline za poskytnutie reklamného priestoru pre účel oslovenia študentov fakulty s pracovnými ponukami 

Cenník č. 134 za ubytovanie v Ubytovacom zariadení Ružomberok FRI ŽU v Žiline, 

Cenník č. 150 kopírovacích a rozmnožovacích služieb FRI ŽU v Žiline

Cenník č. 156 -certifikačné skúšky MTA

Cenník č. 159 - predaj študijnej literatúry a tovaru

Cenník č. 160 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI ŽU v Žiline

Cenník č. 166 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI ŽU v Žiline

Cenník č. 173 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI ŽU v Žiline

Cenník č. 178 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI ŽU v Žiline

Cenník č. 179 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI ŽU v Žiline

Cenník č. 193 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI ŽU v Žiline

Cenník č. 205 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI ŽU v Žiline

Cenník č. 209 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI ŽU v Žiline

Cenník č.213 -predaj študijnej literatúry a tovaru FRI ŽU v Žiline

Cenník č. 214 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI UNIZA

Cenník č. 216 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI UNIZA

Cenník č. 219 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI UNIZA

Cenník č. 220 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI UNIZA

Cenník č. 225 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI UNIZA

Cenník č. 232 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI UNIZA

Cenník č. 235 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI UNIZA

Cenník č. 240 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI UNIZA

Cenník č. 248 - predaj študijnej literatúry a tovaru FRI UNIZA

Cenník č. 253 - predaj študijnej literatúry FRI UNIZA


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI