Členovia akademického senátu

Predseda:

 doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.

Tajomník:

 Ing. Veronika Olešnaníková, PhD.

Členovia:

Zamestnanecká časť AS FRI: 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.
RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
Ing. Juraj Dubovec, PhD.
Ing. Tomáš Majer, PhD.
Ing. Veronika Olešnaníková, PhD.
Ing. Lucia Pančíková, PhD.
Ing. Mária Přikrylová
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.
Ing. Peter Tarábek, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.
Ing. Michal Varga, PhD.
Ing. Monika Václavková, PhD.


Študentská časť AS FRI:

Ing. Eliška Čičmancová
Ing. Irina Ďaďová
Tomáš Krč
Bc. Denisa Macková
Bc. Michal Mulík
Ing. Marián Šotek
Bc. Monika Trebulová


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI