Členovia akademického senátu

Predseda:

 doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.

Tajomník:

  Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD.

Členovia:

Zamestnanecká časť AS FRI:

  doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.

  RNDr. Hynek Bachratý, PhD. 

  doc. Ing. Martina Blašková, PhD.

  Ing. Juraj Dubovec, PhD.

  Ing. Brita Endersová

  Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD.

  doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.

  Ing. Tomáš Majer, PhD.

  Ing. Lucia Pančíková, PhD.

  Ing. Ján Ružbarský, PhD.

  doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.

  doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.

  Ing. Michal Varga, PhD.

  Ing. Monika Václavková, PhD.


Študentská časť AS FRI:

  Ing. Oľga Chovancová

  Bc. Kristína Jánošíková

  Michal Mulík

  Bc. Tomáš Rebro

  Ing. Miroslav Rechtorík

  Bc. Marián Šotek

  Bc. Jaroslava Urgasová0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI