Členovia akademického senátu

Predseda:

 doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.

Tajomník:

 Ing. Veronika Olešnaníková, PhD.

Členovia:

Zamestnanecká časť AS FRI: 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.
RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
Ing. Juraj Dubovec, PhD.
Ing. Tomáš Majer, PhD.
Ing. Veronika Olešnaníková, PhD.
Ing. Lucia Pančíková, PhD.
Ing. Mária Přikrylová
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.
Ing. Peter Tarábek, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.
Ing. Michal Varga, PhD.
Ing. Monika Václavková, PhD.


Študentská časť AS FRI:

Ing. Oľga Chovancová
Bc. Kristína Jánošíková
Michal Mulík
Bc. Tomáš Rebro
Ing. Miroslav Rechtorík
Bc. Marián Šotek
Bc. Jaroslava Urgasová


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI