Členovia akademického senátu

Predseda:

 Ing. Michal Varga, PhD.

Tajomník:

 Ing. Veronika Olešnaníková, PhD.

Členovia:

Zamestnanecká časť AS FRI: 

RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
doc. PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
doc. Ing. Ondrej Karpiš, PhD.
doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD.
Ing. Eva Malichová, PhD.
Ing. Marek Moravčík, PhD.
Ing. Veronika Olešnaníková, PhD.
Ing. Ján Ružbarský, PhD.
Ing. Lucia Pančíková, PhD.
prof. Ing. Jakub Soviar, PhD.
doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.
Ing. Peter Tarábek, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.
Ing. Michal Varga, PhD.

Študentská časť AS FRI:

Jakub Hrabovský
Bc. Adam Jacko
Adrián Koniar
Katarína Kubušová
Ing. Michal Mulík
Nikolas
Novák
Ing. Lucia
Piatriková


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum