Členovia vedeckej rady

Predseda

doc. Ing. Emil KRŠÁK, PhD.


Členovia:

doc. Ing. Norbert ADAMKO, PhD.

prof. Ing. Mária BIELIKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc.

prof. Ing. Pavel ČIČÁK, PhD.

prof. Ing. Milan DADO, PhD.

doc. Ing. Mária ĎURIŠOVÁ, PhD.

prof. Ing. Štefan HITTMÁR, PhD. DBA

doc. Ing. Miroslav HRNČIAR, PhD.

prof. RNDr. Jaroslav JANÁČEK, CSc.

prof. Ing. Ľudmila JÁNOŠÍKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Martin KLIMO, PhD.

doc. Ing. Michal KOHÁNI, PhD.

doc. Ing. Viliam LENDEL, PhD.

prof. Ing. Vitaly LEVASHENKO, PhD.

prof. Ing. Karol MATIAŠKO, PhD.

doc. Ing. Peter MÁRTON, PhD.

prof. Ing. Juraj MIČEK, PhD.

doc. Ing. Jaroslav PORUBÄN, PhD.

prof. Ing. Jozef RISTVEJ, PhD.

doc. Ing. Pavel SEGEČ, PhD.

doc. Ing. Peter ŠEVČÍK, PhD.

prof. Ing. Karel ŠOTEK, CSc.

prof. Ing. Josef VODÁK, PhD.

prof. Ing. Liberios VOKOROKOS, PhD.

doc. Ing. Michal ZÁBOVSKÝ, PhD.

doc. Ing. Jaroslav ZENDULKA, CSc.

Zoznam členov Vedeckej rady FRI UNIZA a ich pracoviská  


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI