Členovia vedeckej rady

Predseda

prof. Ing. Emil KRŠÁK, PhD.


Členovia:

prof. Ing. Ivan BREZINA CSc.

prof. Ing. Ľuboš BUZNA, PhD. 

prof. Mgr. Ivan CIMRÁK, Dr.

prof. Ing. Pavel ČIČÁK, PhD.

doc. Ing. Mária ĎURIŠOVÁ, PhD.

prof. Ing. Ľudmila JÁNOŠÍKOVÁ, PhD.

doc. RNDr. Ing. Marcel JIŘINA, Ph.D.

doc. Ing. Ondrej KARPIŠ, PhD.

doc. Ing. Michal KOHÁNI, PhD.

prof. Ing. Ivan KOTULIAK, PhD.

prof. Ing. Milan KUBINA, PhD.

prof. Ing. Alžbeta KUCHARČÍKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Miroslav KVAŠŠAY, PhD. 

doc. Ing. Viliam LENDEL, PhD.

prof. Ing. Vitaly LEVASHENKO, PhD.

doc. Ing. Peter MÁRTON, PhD.

doc. Ing. et Ing. Renáta MYŠKOVÁ, Ph.D.

prof. Ing. Miloš POLIAK, PhD.

prof. Ing. Jaroslav PORUBÄN, PhD.

prof. Ing. Jozef RISTVEJ, PhD. EMBA

prof. Ing. Pavel SEGEČ, PhD.

doc. Ing. Peter ŠEVČÍK, PhD.

prof. Ing. Pavol ŠPÁNIK, PhD.

prof. Ing. Liberios VOKOROKOS, PhD.

prof. Ing. Elena ZAITSEVA, PhD. 


Zoznam členov Vedeckej rady FRI UNIZA a ich pracoviská  


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum