Ďalšie príležitosti financovania mobility

Študenti Fakulty riadenia a informatiky môžu v zahraničí študovať aj v rámci rôznych programov a štipendií (napr. Národný štipendijný programVisegrad Scholarship Program, štipendiá získané cez SAIAIAESTE, bilaterálne dohody s partnerskými univerzitami, Tatrabanku, a pod.)


Aktuálne výzvy:

  • výzva na predkladanie žiadostí - Národný štipendijný program SR  - Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2020 o 16:00 hod.
  • výzva na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI