Dievčatá a IT

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa aktívne snaží pritiahnuť šikovné dievčatá stredných škôl študovať IT odbory. Je skvelé vidieť, ako dievčatá postupne zvyšujú svoj podiel na týchto IT odboroch a dokazujú, že v oblasti IT sú doma.

OD ŠIESTICH K DVANÁSTIM PERCENTÁM

V akademickom roku 2012/2013 bol podiel dievčat v bakalárskom študijnom programe Informatika 6,2 %. Za šesť rokov sa tento podiel zdvojnásobil a v akademickom roku 2017/2018 dosiahol úroveň 12,5 %. V prvom ročníku aktuálne študuje 13,22 % dievčat.

Rastúci trend podielu dievčat v študijnom programe Informatika na FRI UNIZA. Zdroj: FRI UNIZA

Každoročne sa fakulta zapája do podujatia Girl's Day v spolupráci s organizáciou Aj ty v IT, ktorej cieľom je priblížiť IT sektor stredoškoláčkam. Taktiež sa môžu dievčatá prihlásiť na návštevu Fakulty riadenia a informatiky v rámci projektu Spoznaj IT faCOOLty. Dievčatá si následne dohodnú termín so študentmi fakulty a tí im ukážu život na fakulte (prednášky, cvičenia, internáty, menzu, oddychové zóny...). Tento rok sa podujatie Girl's Day uskutoční 26. apríla a sme veľmi radi, že o naše workshopy bol veľký záujem a všetky miesta sme obsadili. Dievčatá sa zúčastňujú aj IT táborov, ktoré fakulta organizuje v priebehu roka.

Praktické workshopy na podujatí Girl's Day. Zdroj: FRI UNIZA

ZVLÁDNEM ŠTÚDIUM INFORMATIKY NA FRI UNIZA?

Pri rozhovoroch s dievčatami na stredných školách zisťujeme, že medzi ich hlavné obavy patria najmä obava zo zvládnutia náročnosti štúdia, obava zo zapadnutia do väčšinou mužského kolektívu, či obava z neznámeho.

Študentky, ktoré nastúpia na štúdium na Fakulte riadenia a informatiky, vo väčšine prípadov štúdium úspešne ukončia. Teší nás, že zanechanie štúdia u žien zaznamenávame len zriedka. Naopak, stretávame sa u nich s vysokou motiváciou, angažovanosťou v rámci organizácie podujatí na fakulte (napríklad deň otvorených dverí, obľúbené podujatia FRIČKOVICA, FRIples, FRIpunč, FRIfest) a príkladným prístupom k štúdiu.

Organizačný tím dňa otvorených dverí FRI UNIZA Zdroj: FRI UNIZA

Práve zvyšujúci podiel dievčat eliminuje aj obavu zo zapadnutia do väčšinou mužského kolektívu. Na druhej strane chalani na FRI radi pomôžu svojim kolegyniam pri štúdiu, i keď niekedy sa stáva, že dievčatá pomáhajú práve chalanom.

Štúdium informatiky umožňuje dievčatám vyniknúť a v budúcnosti vykonávať prácu, ktorou môžu meniť svet. Stačí sa len pozrieť na výsledky našich absolventiek. Na Fakulte riadenia a informatiky študovala napríklad aj Petra Cross – úspešná vývojárka kalifornského Google, ktorá pracuje v  USA už v spomínanej spoločnosti Google.

Petra Cross, foto: Trevor Blackwell. Zdroj: http://www.televizetgm.cz/petra-cross/


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum