Individuálny študijný plán doktoranda – formulár

Formulár "Individuálny študijný plán doktoranda" sa nachádza na stránke Agenda - FRI (Pandora):

https://pandora.fri.uniza.sk/vyskum/SitePages/PhD_IndividualnyPlan.aspx.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI