INFORMAČNÉ SYSTÉMY, INTELIGENTNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY, BIOMEDICÍNSKA INFORMATIKA - harmonogram

Prezentácia projektov inžinierskeho štúdia prebieha online prostredníctvom MS Teams podľa časového rozpisu a na uvedených linkoch.

Čas prezentácie
Link
 ČísloPopis projektu
Vedúci projektu
08:00, 09:00, 10:00
VSTÚP
 I_01Inteligentná analýza obrazu a hlboké strojové učenie
Ing. Peter Tarábek, PhD.
08:15, 09:15, 10:15
VSTÚP
 I_02Nemocničný informačný systém
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
08:30, 09:30, 10:30
VSTÚP
 I_03Parkovací informačný systém
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
08:45, 09:45, 10:45
VSTÚP
 I_04Intranetové riešenia pre Fakultu riadenia a informatiky
Ing. Patrik Hrkút, PhD.
09:00, 10:00, 11:00
VSTÚP
 I_05Analýza algoritmov získavania znalosti v medicínskych databázach
prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.
09:15, 10:15, 11:15
VSTÚP
 I_06Návrh a implementácia softvérového nástroja pre analýzu spoľahlivosti systém
prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.
09:30, 10:30, 11:30
VSTÚP
 I_07Implementácia simulačného modelu správania sa chodcov
doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
09:45, 10:45, 11:45
VSTÚP
 I_08Tvorba umelej inteligencie pre počítačové hry
Ing. Peter Tarábek, PhD.
10:00, 11:00, 12:00
VSTÚP
 I_09Optimalizácia umiestnenia staníc záchrannej zdravotnej služby
prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.
10:15, 11:15, 12:15
VSTÚP
 I_10Modelovanie a simulácie biologických systémov
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr.
10:30, 11:30, 12:30
VSTÚP
 I_11Vývojové prostredie pre jazyk JAVA
Ing. Monika Václavková, PhD.
10:45, 11:45, 12:45
VSTÚP
 I_12Swapify - výmena cvičení medzi študentmi UNIZA
Ing. Marek Tavač, PhD.
11:00, 12:00, 13:00
VSTÚP
 I_13Analýza kvality počítačového modelu ľudského tela
doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.
11:15, 12:15, 13:15
VSTÚP
 I_14
Využitie strojového učenia pri diagnostikovaní chorôb
Ing. Lukáš Falát, PhD.
11:30, 12:30, 13:30
VSTÚP
 I_15TimeTrack - systém zadávania časov pre vývojárske firmy
doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD.
11:45, 12:45, 12:45
VSTÚP
 I_16VOLTA - DátoVo založená analýza a OptimaLizácia sieTe nAbíjacích staníc
prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.
12:00, 13:00, 14:00
VSTÚP
 I_17Analýza rozsiahlych dát v priemysle a službách
prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.
08:00, 09:00, 10:00
VSTÚP
 I_18Detekcia phishingu vo webových stránkach
doc. Ing. Ján Boháčik, PhD.
08:15, 09:15, 10:15
VSTÚP
 I_19Data mining pri detekcii rakoviny prsníka
doc. Ing. Ján Boháčik, PhD.
08:30, 09:30, 10:30
VSTÚP
 I_20Dátová integrácia s podporou laboratórií UVP
Ing. Katarína Zábovská, PhD.
08:45, 09:45, 10:45
VSTÚP
 I_21Skúšací systém
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
09:00, 10:00, 11:00
VSTÚP
 I_22Modulárny informačný systém
doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD.
09:15, 10:15, 11:15
VSTÚP
 I_23Strojové učenie s využitím hlbokých neurónových sietí
Ing. Lukáš Falát, PhD.
09:30, 10:30, 11:30
VSTÚP
 I_24Testovanierobustnosti dopravnej siete
Mgr. Peter Czimmermann, PhD.
09:45, 10:45, 11:45
VSTÚP
 I_25Inteligentná mobilná Android aplikácia na sledovanie nákladov
doc. Ing. Ján Boháčik, PhD.
10:00, 11:00, 12:00
VSTÚP
 I_26Webová aplikácia pre manažérsku hru
Ing. Patrik Hrkút, PhD.
10:15, 11:15, 12:15
VSTÚP
 I_27Obchodovanie na FOREXE s využitím umelých neurónových sietí
Ing. Lukáš Falát, PhD.
10:30, 11:30, 12:30
VSTÚP
 I_28Jumpeno
Ing. Matej Meško, PhD.
10:45, 11:45, 12:45
VSTÚP
 I_29 BIM pre budovu FRI
Ing. Michal Lekýr, PhD.
11:00, 12:00, 13:00

 I_30Poznámka: Projekt I_30 TimeTrack - riadenie projektu a testovanie výstupov je zlúčený s projektom I_15
doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI