INFORMAČNÝ MANAŽMENT - harmonogram prezentácií

Prezentácia projektov inžinierskeho štúdia prebieha online prostredníctvom MS Teams podľa časového rozpisu a na uvedených linkoch.

PROJEKT 3

Čas prezentácie
Link
 ČísloPopis projektu
Vedúci projektu
08:00, 09:00, 10:00
VSTÚP
 IM_01Návrh logistickej podpory na strategickej úrovni riadenia_2019
Ing. Juraj Dubovec, PhD.
08:15, 09:15, 10:15
VSTÚP
 IM_02Marketingová stratégia vzdelávacej inštitúcie s dôrazom na budovanie vzťahov s jej kľúčovými partnermi (2020)
doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.
08:30, 09:30, 10:30VSTÚP IM_03 Modelovanie motivácie a motivovania ľudského potenciálu 2019prof. Ing. Martina Blašková, PhD.
08:45, 09:45, 10:45
VSTÚP
 IM_04Digitálny podnik ako výzva pre manažérov podniku – Industry 4.0 na Slovensku
prof. Ing. Milan Kubina, PhD.
09:00, 10:00, 11:00
VSTÚP
 IM_05Aktuálne trendy a smerovanie digitálneho marketingu
Ing. Gabriel Koman, PhD.
09:15, 10:15, 11:15
VSTÚP
 IM_06Riadenie investičných projektov a ich financovanie 2019
Ing. Zuzana Kozubíková, PhD.
09:30, 10:30, 11:30
VSTÚP
 IM_07Informačné a komunikačné technológie v športe a ich využitie v športovom manažmente
doc. Ing. Michal Varmus, PhD.
09:45, 10:45, 11:45
VSTÚP
 IM_08On-line marketingové stratégie
doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.
10:00, 11:00, 12:00
VSTÚP
 IM_09Využitie informačných systémov pre zvýšenie ekonomickej výkonnosti s akcentom na riadenie zamestnávania znevýhodnených skupín občanov na trhu práce a riadenie efektívnosti ľudského kapitálu - 2019
prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
10:15, 11:15, 12:15
VSTÚP
 IM_10Manažment pasív vybraného podniku (2019)
doc. Ing. Anna Jacková, PhD.
10:30, 11:30, 12:30
VSTÚP
 IM_11Systémy měření a řízení výkonnosti v podmínkách slovenských podniků (2019)
Ing. Lucie Lendelová, Ph.D. MBA
10:45, 11:45, 12:45
VSTÚP
 IM_12Predikčné prístupy v modelovaní ekonomických dát_2019
Ing. Lucia Pančíková, PhD.
11:00, 12:00, 13:00
VSTÚP
 IM_13Trvalá udržateľnosť podniku ako predpoklad jeho prosperity (2019)
doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD.
11:15, 12:15, 13:15
VSTÚP
 IM_14Zdravotná politika v SR (2020)
Ing. Lukáš Falát, PhD.


PROJEKT 1


Čas prezentácie
Link
 ČísloPopis projektu
Vedúci projektu
11:30, 12:30
VSTÚP
 IM_15Marketingová stratégia vzdelávacej inštitúcie s dôrazom na budovanie vzťahov s jej kľúčovými partnermi (2020)
doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.
11:45, 12:45
VSTÚP
 IM_16Podpora rozhodovania pre strategické riadenie digitálneho marketingu (2020)
Ing. Martin Holubčík, PhD.
12:00, 13:00
VSTÚP
 IM_17Zdravotná politika v SR (2020)
Ing. Lukáš Falát, PhD.
12:15, 13:15
VSTÚP
 IM_18
Riadenie investičných projektov a ich financovanie 2020
Ing. Zuzana Kozubíková, PhD.
12:30, 13:30
VSTÚP
 IM_19Identifikácia a uplatnenie smart riešení v podniku 2020-23
doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD.
12:45, 13:45
VSTÚP
 IM_20Stratégia získavania zamestnancov v IT spoločnosti (Globesy) s prepojením na tvorbu hodnoty (2020)
doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.
13:00, 14:00
VSTÚP
 IM_21Dátové modelovanie pre Smart spoločnosť_2020
Ing. Lucia Pančíková, PhD.
13:15, 14:15
VSTÚP
 IM_22Návrh logistickej podpory na strategickej úrovni riadenia_2020
Ing. Juraj Dubovec, PhD.
13:30, 14:30
VSTÚP
 IM_23Riadenie SmartCity s podporou informačných a komunikačných technológií
prof. Ing. Milan Kubina, PhD.
13:45, 14:45
VSTÚP
 IM_24Manažment marketingových aktivít športovej organizácie (2020)
doc. Ing. Michal Varmus, PhD.
15:00, 15:00VSTÚP IM_25Trvalá udržateľnosť podniku ako predpoklad jeho prosperity (2020)doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD.
14:15, 15:15
VSTÚP
 IM_26Marketingové stratégie v on-line prostredí (2020)
doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.
14:30, 15:30
VSTÚP
 IM_27Navrhnutie optimálnej ergonómie pracovného prostredia 2020
Ing. Martin Mičiak, PhD.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI