Kalendár pre podávanie projektov

Projekty H2020 - Sociálne výzvy - otvorenie výziev 05.05.2020 - termín prihlášky projektu 01.09.2020

aktuálne výzvy - odkaz

Projekty APVV

výzva PP-COVID 2020

informácie k verejnej výzve VV 2019 - hodnotenie projektov

Projekty VEGA

stránka projektov VEGA - webové sídlo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Projekty KEGA

stránka projektov KEGA - webové sídlo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum