Podávanie prihlášok na doktorandské štúdium

Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022 bude zverejnený dňa 31. 3. 2021.

Termín podania prihlášky: do 31. 5. 2021.

Plánovaný termín konania prijímacích skúšok: 21. 6. 2021 - 22. 6. 2021

Elektronickú prihlášku nájdete na stránke: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI