Podávanie prihlášok na doktorandské štúdium

Dekan Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 pre študijné programy:

-  aplikovaná informatika v študijnom odbore informatika

-  manažment v študijnom odbore ekonómia a manažment

s nástupom od 1. septembra 2024.


Oznam o prijímacom konaní 


Témy dizertačných prác  v študijnom programe aplikovaná informatika v študijnom odbore informatika

Témy dizertačných prác  v študijnom programe manažment v študijnom odbore ekonómia a manažment

Termín na podávanie prihlášok je do 31. mája 2024.


Link na vyplnenie prihlášky: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky


Povzbudzujeme uchádzačov k osloveniu potenciálnych školiteľov vypísaných tém, ktorí sa s Vami veľmi radi porozprávajú o predmetných témach.

Kontakt na potenciálneho školiteľa je možné vyhľadať v adresári zamestnancov  alebo sa informovať na referáte pre doktorandské štúdium a kariérny rast FRI UNIZA zaslaním emailu na adresu irqners@sev.havmn.fx0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum