Podmienky prijatia

(akreditované študijné programy, podmienky, prijatia, prihláška, termíny, štipendiá, ubytovanie, stravovanie, uplatnenie absolventov...):

INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA FRI

kontakt na študijný referát v prípade otázok ohľadom prihlášok a štúdia:
+421 41 513 4061, +421 41 513 4062
+421 917 373 582


DÔLEŽITÝ OZNAM K PODÁVANIU ELEKTRONICKÝCH PRIHLÁŠOK

Vzhľadom na uzatvorenie škôl nebudeme vyžadovať potvrdenie od strednej školy na prihláške. Prihlášku je potrebné podpísať uchádzačom a naskenovanú vložiť do systému Elektronická prihláška. Ďalej je potrebné vložiť kópiu vysvedčenia z predmaturitného ročníka, aby sme mohli vypočítať a overiť priemer. V prípade otázok volajte +421 917 373 582.

7 dôvodov "Prečo študovať na FRI?"

1. štúdium najžiadanejších odborov z pohľadu trhu práce

2. okamžité uplatnenie na trhu (98 %, zdroj: profesia.sk)

3. adekvátne finančné ohodnotenie, t.j. plat výrazne vyšší ako priemer v SR (1 593 EUR)

4. prepracovaný vzdelávací systém

5. výučba orientovaná na podnikovú prax

6. individuálny prístup a rodinný rozmer štúdia (podujatia FRIfest, FRIČKOVICA, FRIpunč, FRIples, Beh Jeana de Mijona...)

7. úzka spolupráca s IT firmami a zahraničnými partnermi (stáže)


Deň otvorených dverí

Nenechaj si ujsť náš Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13. februára 2020 o 10:00 h v konferenčnom centre Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Pripravili sme pre Teba veľa zaujímavých praktických workshopov, prehliadok našich moderných počítačových laboratórií, či prác našich šikovných študentov. Všetky informácie o štúdiu a študentskom živote získaš na jednom mieste. Tak neváhaj, pozri si náš bohatý program, poznač si termín a príď aj s kamarátmi. Tešíme sa na Teba.

Program Dňa otvorených dverí FRI UNIZA + mapa areálu

Mrkni, aká je atmosféra na Dni otvorených dverí Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Oplatí sa prísť.


ONLINE Deň otvorených dverí (prebieha online cez aplikáciu umiestnenú na internetovej stránke fakulty): 

12.3.2020 od 16:00 hod. do 21:00 hod.

Pozvánka na ONLINE Deň otvorených dverí FRI UNIZA

 

Elektronická prihláška

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky

Povinné prílohy k prihláške:
Doklad o zaplatení poplatku a kópia vysvedčenia z predposledného ročníka štúdia (nie maturitného ročníka).

Prihlášku môžete zaslať na adresu fakulty poštou alebo elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška. Odporúčame, aby ste vyplnili prihlášku elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška, kde môžete nahrať všetky dokumenty (prihlášku s prílohami) a nemusíte ich posielať poštou. Šetríte tak finančné náklady na poštovné.

Testy z minulých rokov

Testy z rokov 1994-2017

 

Informácie o prípravných kurzoch

Prípravný kurz z matematiky


Študentský život

Možnosť pozrieť si kultúrny a spoločenský život na fakulte vám ponúkame v nasledujúcej fotogalérií a na našom youtube kanáli budFRI.sk. Odporúčame taktiež pozrieť FRI blog na študentskej stránke www.budfri.sk.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI