Podmienky prijatia

(akreditované študijné programy, podmienky, prijatia, prihláška, termíny, štipendiá, ubytovanie, stravovanie, uplatnenie absolventov...):
doktorandské štúdium


V prípade záujmu o podanie prihlášky po stanovenom termíne, kontaktujte prodekana pre vzdelávania (ivyvnz.yraqry@sev.havmn.fx).

#vsetcibezprijmaciek

Kvôli pandémii COVID-19 rušíme prijímacie skúšky. Do prvého ročníka študijných programov bakalárskeho štúdia budeme do naplnenia plánovacej kapacity prijímať podľa aritmetického priemeru z predposledného ročníka štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie). Je to prvýkrát počas 30-ročnej histórie fakulty, čo budú mať všetci uchádzači unikátnu možnosť prihlásiť sa na štúdium k nám bez prijímacej skúšky. Táto možnosť platí len pre tento rok. Uchádzači, ktorí splnili/spĺňajú aspoň jednu podmienku prijatia bez prijímacej skúšky majú 100 %-tne garantované miesto medzi našími budúcoročnými prvákmi.

#prijmemeviac

Na základe veľkého záujmu uchádzačov a vzhľadom na zrušenie písomných prijímacích skúšok sme navýšili počet prijímaných uchádzačov na našich nových študijných programoch Informatika a riadenie, Informačné a sieťové technológie a tiež na náš tradičný študijný program Počítačové inžinierstvo. Nemusíš sa báť, že sa ku nám nedostaneš.

#prihlaskaneskor

Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium sme predĺžili do 15. júla 2020. V prípade záujmu o podanie prihlášky po stanovenom termíne, kontaktujte prodekana pre vzdelávania (ivyvnz.yraqry@sev.havmn.fx). Stále máš čas podať si prihlášku elektronicky z pohodlia domova. Ďalšie informácie nájdeš v našom informačnom letáku.

#nezabudni

1.  Prihlášku stačí poslať elektronicky

2.  Prihlášku nemusíš mať potvrdenú od strednej školy

3.  Prihlášku stačí podpísať, naskenovať (odfotiť mobilom) a vložiť do systému pre podávanie prihlášok

4.  K prihláške pripojiť kópiu vysvedčenia z predmaturitného ročníka (odfotiť mobilom)

5.  Ak si maturoval pred rokom 2020 tak prilož k prihláške aj maturitné vysvedčenie (odfoť mobilom)

6.  Podať prihlášku do 15. júla

7.  V prípade nejasností volať na študijný referát +421 917 373 582 alebo napíš na e-mail: fghqers@sev.havmn.fx

#vybersi

V rámci bakalárskeho štúdia Ti ponúkame päť študijných programov: Informatika, Informatika a riadenie (nový), Informačné a sieťové technológie (nový), ManažmentPočítačové inžinierstvo.

Pripravili sme pre Teba krátky praktický návod ako podať online prihlášku na FRI UNIZA:

7 dôvodov "Prečo študovať na FRI?"

1. štúdium najžiadanejších odborov z pohľadu trhu práce

2. okamžité uplatnenie na trhu (98 %, zdroj: profesia.sk)

3. adekvátne finančné ohodnotenie, t.j. plat výrazne vyšší ako priemer v SR (1 593 EUR)

4. prepracovaný vzdelávací systém

5. výučba orientovaná na podnikovú prax

6. individuálny prístup a rodinný rozmer štúdia (podujatia FRIfest, FRIČKOVICA, FRIpunč, FRIples, Beh Jeana de Mijona...)

7. úzka spolupráca s IT firmami a zahraničnými partnermi (stáže)


Elektronická prihláška

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky

Povinné prílohy k prihláške:
Doklad o zaplatení poplatku a kópia vysvedčenia z predposledného ročníka štúdia (nie maturitného ročníka).

Prihláška sa podáva elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška. Odporúčame, aby ste vyplnili prihlášku elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška, kde môžete nahrať všetky dokumenty (prihlášku s prílohami) a nemusíte ich posielať poštou. Šetríte tak finančné náklady na poštovné.

Testy z minulých rokov

Testy z rokov 1994-2017

Študentský život

Možnosť pozrieť si kultúrny a spoločenský život na fakulte vám ponúkame v nasledujúcej fotogalérií a na našom youtube kanáli budFRI.sk. Odporúčame taktiež pozrieť FRI blog na študentskej stránke www.budfri.sk.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI