Podmienky prijatia

INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA FRI
(akreditované študijné programy, podmienky, prijatia, prihláška, termíny, štipendiá, ubytovanie, stravovanie, uplatnenie absolventov...)7 dôvodov "Prečo študovať na FRI?"

1. štúdium najžiadanejších odborov z pohľadu trhu práce

2. okamžité uplatnenie na trhu (98 %, zdroj: profesia.sk)

3. adekvátne finančné ohodnotenie, t.j. plat výrazne vyšší ako priemer v SR (1 267 EUR, priemerný mesačný príjem absolventa = 1. miesto spomedzi mimobratislavských fakúlt, zdroj: sociálna poisťovňa)

4. prepracovaný vzdelávací systém

5. výučba orientovaná na podnikovú prax

6. individuálny prístup a rodinný rozmer štúdia (podujatia FRIfest, FRIČKOVICA, FRIpunč, FRIples, Beh Jeana de Mijona...)

7. úzka spolupráca s IT firmami a zahraničnými partnermi (stáže)


Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí:    13. február 2020 od 10.00 hod.

Program DOD na FRI UNIZA

Mapa univerzitného areálu

Prípravný kurz z matematiky


Mrkni ako nám bolo fajn na MINULOROČNOM FRI DOD:)


ONLINE Deň otvorených dverí (prebieha online cez aplikáciu umiestnenú na internetovej stránke fakulty): 

14.11.2018 od 16:00 hod. do 21:00 hod.

13.3.2019  od 16:00 hod. do 21:00 hod.

Pozvánka na jesenný ONLINE DOD

Pozvánka na jarný ONLINE DOD

 

Elektronická prihláška

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky

Povinné prílohy k prihláške:
Doklad o zaplatení poplatku a v prípade bakalárskeho študijného programu Manažment aj kópia vysvedčenia z predposledného ročníka štúdia (nie maturitného ročníka).

Prihlášku môžete zaslať na adresu fakulty poštou alebo elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška. Odporúčame, aby ste vyplnili prihlášku elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška, kde môžete nahrať všetky dokumenty (prihlášku s prílohami) a nemusíte ich posielať poštou. Šetríte tak finančné náklady na poštovné.

Testy z minulých rokov

Testy z rokov 1994-2017

 

Informácie o prípravných kurzoch

Prípravný kurz z matematiky


Študentský život

Možnosť pozrieť si kultúrny a spoločenský život na fakulte vám ponúkame v nasledujúcej fotogalérií a na našom youtube kanáli budFRI.sk. Odporúčame taktiež pozrieť FRI blog na študentskej stránke www.budfri.sk.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI