Podmienky prijatia

#informacneletaky
V informačných letákoch nájdeš všetky potrebné informácie typu akreditované študijné programy, podmienky prijatia, prihláška a jej prílohy, termíny, štipendiá, ubytovanie, stravovanie, uplatnenie absolventov...:

#zasadyapravidla


#pohodlnaprihlaska

Prihlášku nemusíš posielať poštou. Fakulta riadenia a informatiky UNIZA plne akceptuje podanie prihlášky elektronicky z pohodlia domova.


Povinné prílohy k prihláške:

  • doklad o zaplatení poplatku,
  • kópia vysvedčenia z predposledného ročníka štúdia (nie maturitného ročníka). Vysvedčenie povinne nahrajte v EP do kolónky "ostatné",
  • ak uchádzač maturoval pred rokom 2024, tak aj maturitné vysvedčenie. Vysvedčenie povinne nahrajte v EP do kolónky "ostatné",
  • prvá strana prihlášky, kde vpisujete vaše osobné údaje, podpis a dátum

#nezabudni

1.  Prihlášku stačí poslať elektronicky

2.  Prihlášku stačí podpísať, naskenovať (odfotiť mobilom) a vložiť do systému pre podávanie prihlášok

3.  Potvrdenie od strednej školy nevyžadujeme

4.  K prihláške pripojiť kópiu vysvedčenia z predmaturitného ročníka (odfotiť mobilom)

5.  Podať prihlášku do 30. apríla 2024

6.  V prípade nejasností písať alebo volať na študijný referát +421 917 373 582


#vybersi

V rámci bakalárskeho štúdia Ti ponúkame päť študijných programov: Informatika, Informatika a riadenie (nový), Informačné a sieťové technológie (nový), Manažment a Počítačové inžinierstvo.


#podajonline

Pripravili sme pre Teba krátky praktický návod ako podať online prihlášku na FRI UNIZA:Pohľad úspešných absolventov na FRI UNIZA

Ukážky prác študentov FRI UNIZA

7 dôvodov "Prečo študovať na FRI?"

1. štúdium najžiadanejších odborov z pohľadu trhu práce

2. okamžité uplatnenie na trhu (98 %, zdroj: profesia.sk)

3. adekvátne finančné ohodnotenie, t.j. plat výrazne vyšší ako priemer v SR (1 593 EUR)

4. prepracovaný vzdelávací systém

5. výučba orientovaná na podnikovú prax

6. individuálny prístup a rodinný rozmer štúdia (podujatia FRIfest, FRIČKOVICA, FRIpunč, FRIples, Beh Jeana de Mijona...)

7. úzka spolupráca s IT firmami a zahraničnými partnermi (stáže)


Elektronická prihláška

Prihláška sa podáva elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška. Odporúčame, aby ste vyplnili prihlášku elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška, kde môžete nahrať všetky dokumenty (prihlášku s prílohami) a nemusíte ich posielať poštou. Šetríte tak finančné náklady na poštovné a hlavne PRÍRODU.

Testy z minulých rokov

Prípravný kurz z matematiky 2023 - základné informácie, harmonogram, tematické oblasti, prihlasovací formulár 

Testy z rokov 1994-2023

Študentský život

Možnosť pozrieť si kultúrny a spoločenský život na fakulte vám ponúkame v nasledujúcej fotogalérií a na našom youtube kanáli budFRI.sk. Odporúčame taktiež pozrieť FRI blog na študentskej stránke www.budfri.sk.

Štúdium na FRI UNIZA očami študentov


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum