Podmienky prijatia

(akreditované študijné programy, podmienky, prijatia, prihláška, termíny, štipendiá, ubytovanie, stravovanie, uplatnenie absolventov...):

Pripravili sme pre Teba krátky praktický návod ako podať online prihlášku na FRI UNIZA:

7 dôvodov "Prečo študovať na FRI?"

1. štúdium najžiadanejších odborov z pohľadu trhu práce

2. okamžité uplatnenie na trhu (98 %, zdroj: profesia.sk)

3. adekvátne finančné ohodnotenie, t.j. plat výrazne vyšší ako priemer v SR (1 593 EUR)

4. prepracovaný vzdelávací systém

5. výučba orientovaná na podnikovú prax

6. individuálny prístup a rodinný rozmer štúdia (podujatia FRIfest, FRIČKOVICA, FRIpunč, FRIples, Beh Jeana de Mijona...)

7. úzka spolupráca s IT firmami a zahraničnými partnermi (stáže)


Elektronická prihláška

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky

Povinné prílohy k prihláške:
Doklad o zaplatení poplatku a kópia vysvedčenia z predposledného ročníka štúdia (nie maturitného ročníka).

Prihláška sa podáva elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška. Odporúčame, aby ste vyplnili prihlášku elektronicky prostredníctvom systému Elektronická prihláška, kde môžete nahrať všetky dokumenty (prihlášku s prílohami) a nemusíte ich posielať poštou. Šetríte tak finančné náklady na poštovné.

Testy z minulých rokov

Testy z rokov 1994-2017

Študentský život

Možnosť pozrieť si kultúrny a spoločenský život na fakulte vám ponúkame v nasledujúcej fotogalérií a na našom youtube kanáli budFRI.sk. Odporúčame taktiež pozrieť FRI blog na študentskej stránke www.budfri.sk.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI