Podmienky prijatia bez PS

Uchádzač o štúdium na Fakulte riadenia a informatiky je prijatý bez prijímacej skúšky, pokiaľ spĺňa niektorú z nižšie uvedených podmienok:

  • budú prijatí uchádzači, ktorí absolvovali externú časť maturity z matematiky alebo testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60,
  • budú prijatí uchádzači z gymnázií, stredných odborných škôl, spojených škôl a akadémií, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) do 1,7 vrátane,
  • budú prijatí uchádzači, ktorí sú držiteľmi oficiálnych priemyselných certifikátov stupňa CCNA a vyššie,
  • budú prijatí uchádzači, ktorí získali certifikát o úspešnom absolvovaní odborných vzdelávacích kurzov organizovaných fakultou (Jarná/letná škola programovania, Letná škola Buď manažér, odborné vzdelávacie workshopy na FRI...),
  • budú prijatí absolventi stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi olympiád, SOČ alebo medzinárodných a národných súťaží uvedených v tabuľke a zúčastnili sa krajského alebo národného/celoslovenského kola.

Olympiáda
Súťaž
Kategória
Matematická
NAG alebo NetRiders
UNI, PT
Fyzikálna
First Lego League (FLL)

Informatická
RoboCupJunior

Mladý účtovník
ZENIT
Kategória A a B: Programovanie, Web, Mikroelektronika

SOČ
02 – Matematika, fyzika, 11 – Informatika, 12 – Elektrotechnika a hardvér, 15 – Ekonomika a riadenie
Ostatní absolventi stredných škôl, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, budú prijímaní na základe výsledku prijímacích skúšok v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia kapacitných možností fakulty. Viac informácií najdete v tomto dokumente
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI