Pokyny pre zapísaných študentov do prvého ročníka

Všetkých zapísaných študentov do prvého ročníka akademického roka 2023/2024 žiadame o vykonanie nasledujúcich krokov:

A.  Vložiť sken/fotku z mobilu maturitného vysvedčenia do systému Elektronická prihláška najneskôr do 30.6.2023. Prehľadný návod ako postupovať nájdete TU.

B.  Pozorne si prečítať informácie týkajúce sa ubytovania na internátoch UNIZA a postupovať podľa pokynov pre novoprijatých študentov  do prvého ročníka. Informácie nájdete na stránke www.iklub.sk

      (informácie budú v "Oznamoch" začiatkom júna,  študenti FRI budú ubytovaní na UZ Veľký Diel)

C.  Vybaviť si preukaz študenta pre akademický rok 2023/2024 podľa nasledujúceho postupu:

  1. V priebehu mesiacov júl-august 2023 sa zapísaný študent denného alebo externého štúdia prihlási do systému Prijímacieho konania UNIZA na https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/, kde do systému nahrá svoju aktuálnu fotografiu tváre na bielom pozadí. Vyjadrí súhlas s poskytovaním osobných údajov a súhlas s členstvom v CKM SYTS pre získanie medzinárodnej licencie ISIC (denní študenti).
  2. Bankovým prevodom realizuje úhradu poplatku za vydanie preukazu. Podrobnosti na http://karty.uniza.sk/Ako-zaplatit-za-novy-preukaz/
  3. Preukaz študenta na čipovej karte mu bude formou doporučenej listovej zásielky odoslaný do konca augusta 2023 na adresu trvalého pobytu (inú adresu oznámiť na xnegl@havmn.fx)
  4. V prípade potreby kontaktujte: Žilinská univerzita v Žiline, Centrum informačných a komunikačných technológií, Oddelenie podpory používateľov, miestnosť AA018 (prízemie rektorátu), +421415131717, xnegl@havmn.fx

D.  Naplánovať si účasť na prípravnom kurze (účasť je povinná, v deň prípravného kurzu odovzdáte aj originál "karty študenta" s fotografiou a zoberiete si potvrdenie o návšteve školy, študentami ste od 1.9.2023 do 31.8.2024). Prípravný kurz sa uskutoční  v termínoch 20.9. až 22.9.2023. Presný časový rozpis aj s miestom konania zverejníme na stránke www.fri.uniza.sk v aktualitách a zašleme Vám informačný e-mail.

     (Až po prípravnom kurze si budete elektronicky zapisovať voliteľné predmety, na prípravnom kurze už každý študent musí mať vybavený preukaz študenta "ISIC").

Ďakujeme Vám za vykonanie vyššie uvedených krokov. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať študijný referát: fghqers@sev.havmn.fx
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI