Ponuka štipendií

Fakulta riadenia a informatiky udeľuje študentom viacero druhov štipendií. Ide o prospechové, mimoriadne, odborové, fakultné alebo sociálne štipendiá. Prehľad výšky vyplatených štipendií sa nachádza v nasledujúcej tabuľke.


Prehľad vyplatených štipendií v akademickom roku 2017/2018

Druh štipendia

Vyplatená výška


prospechové a fakultné

88 029 EUR  (65 325 EUR/22 704 EUR)


mimoriadne

4 648 EUR


sociálne

130 345 EUR


odborové

189 500 EUR


Spolu

412 522 EUR


Študenti bakalárskych študijných programov informatika, počítačové inžinierstvo a inžinierskych študijných programov informačné systémy, inteligentné informačné systémy, aplikované sieťové inžinierstvo a počítačové inžinierstvo môžu získať motivačné odborové štipendium podľa stanovených kritérií až do výšky 1 100 EUR. V akademickom roku 2017/2018 boli vyplatené odborové štipendiá v celkovej výške 189 500 EUR.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum