Prečo študovať IT a informatiku

Za dobrým a kvalitným vzdelaním nemusíš cestovať tisíce kilometrov ďaleko. Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) vďaka Cisco Networking Academy (CNA) ponúka vzdelanie na TOP úrovni v rámci centrálnej Európy.

Prečo je dobré ísť študovať informatiku do Žiliny a zapojiť sa do vzdelávania prostredníctvom Cisco Networking Academy? Možno práve týchto päť dôvodov ťa o tom presvedčí.

OCENENIAMI POTVRDENÁ KVALITA VZDELÁVANIA

Cisco Network Academy na FRI UNIZA je držiteľom viacerých významných ocenení. Jedným z najvýznamnejších je CCNP Academy Curriculum Excellence, ako najlepšia akadémia v poskytovaní Cisco Certified Network Professional (CCNP) kurzov v regióne centrálnej Európy. Ocenenie je založené nielen na spätnej väzbe od študentov, ale hlavne na výsledkoch finálnych skóre, ktoré boli dosiahnuté v testoch CCNP.

Cisco Networking Academy. Zdroj: FRI UNIZA


V rokoch 2016 a 2017 sa jej inštruktori stali držiteľmi ocenenia Instructor Excellence Award za ich prístup a úspechy v rámci programu Cisco Network Academy. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje najlepším inštruktorom v celosvetovom meradle. V roku 2016 toto ocenenie v kategórii Expert získalo celkovo sedem inštruktorov zo Slovenska, pričom až piati z nich sú z Cisco Network Academy na FRI UNIZA. Čo sa potvrdilo aj v roku 2017 (štyria zo siedmich inštruktorov).

UČ SA OD NAJLEPŠÍCH

Môžeme sa pochváliť inštruktormi, ktorí patria medzi svetovú špičku. Bližšie Vám predstavíme dvoch. Peter Palúch patrí v súčasnosti medzi TOP inštruktorov nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Pôsobí ako interný zamestnanec spoločnosti Cisco v Bruseli. Medzi hlavné ocenenia možno spomenúť najlepší inštruktor RCNA akadémií na Slovensku (2005, 2006), prvé miesto v medzinárodnej súťaži inštruktorov sieťových akadémií CEEE – iCompetition, prvé miesto v kategórii CCNP Specialist (2011), zaradenie do elitnej skupiny sieťových špecialistov a šesťnásobné získanie ocenenia Cisco Designated VIP v oblasti WAN & LAN Switching and Routing (2010 – 2015). V rokoch 2016 a 2017 získal ocenenie Instructor Excellence Award v kategórii Expert.

Pavel Segeč pôsobí ako vedúci Katedry informačných sietí na Fakulte riadenia a informatiky. Svoje bohaté skúsenosti a znalosti v oblasti počítačových sietí odovzdáva svojim doktorandom a študentom v predmetoch so sieťovou problematikou ponúkaných na FRI UNIZA. V roku 2008 bol ocenený ako najlepší inštruktor RCNA akadémií na Slovensku a v rokoch 2016 a 2017 získal ocenenie Instructor Excellence Award v kategórii Expert.

MODERNÉ LABORATÓRIÁ PLNÉ MOŽNOSTÍ NA REALIZÁCIU

Katedra informačných sietí FRI UNIZA, ktorá zabezpečuje CNA, disponuje novými modernými laboratóriami (investícia/modernizácia začiatkom roku 2018) určenými ako pre stupeň Cisco Certified Network Associate, tak i pre pokročilý stupeň Cisco Certified Network Professional. V laboratóriách je možné využívať cvičné zostavy reálnych zariadení na praktické cvičenia v rámci vyučovania Cisco Network Academy. Rovnako môžu tieto laboratória voľne využívať naši študenti pri riešení diplomových a bakalárskych prác, či pri vytváraní inžinierskych projektov.

Cisco Networking Academy. Zdroj: FRI UNIZA

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI PATRIACI K TOP ODBORNÍKOM NA SVETE

Fakulta riadenia a informatiky má množstvo úspešných absolventov, ktorí sa už počas štúdia zapojili do Cisco Network Academy a tým si naštartovali svoju medzinárodnú kariéru, či vybudovali meno medzi svetovými odborníkmi.

Ak vynecháme Peťa Palúcha, o ktorom sme písali vyššie, tak napríklad Martin Kontšek bol jedným z členov tímu, ktorý implementoval ako prvý na svete protokol EIGRP do otvorenej implementácie Quagga. Po skončení inžinierskeho stupňa strávil rok v San Jose v Kalifornii na stáži v spoločnosti Cisco.

Ján Janovic ukončil štúdium na FRI UNIZA v roku 2015. Jeho odborná IT kariéra nabrala rýchly spád už počas prvého ročníka štúdia – pracoval ako web administrátor, či developer sieťového softvéru Linux. V druhom ročníku štúdia sa začal intenzívne venovať oblasti počítačových sietí, v ktorej dosiahol počas nasledujúcich rokov štúdia veľké množstvo výrazných úspechov, presahujúcich hranice Slovenskej republiky. Bol absolútnym víťazom národného kola súťaže NAG v roku 2013 a 2015 (v 2014 – 2. miesto, 2012 – 3. miesto). Ján a jeho kolegovia sa taktiež podieľal na spomínanej a vo svete prvej funkčnej otvorenej implementácie protokolu EIGRP, ktorú môžu používatelia spustiť na akomkoľvek zariadení s operačným systémom Unix/Linux.

Počas vývoja nadviazal spoluprácu so softvérovými architektmi spoločnosti Cisco, pôvodnými autormi Cisco implementácie protokolu EIGRP a mnohými ďalšími IT firmami. Autor významnej časti originálnej implementácie a držiteľ viacerých patentov na EIGRP – Donnie Savage – bol jeho prácou nadšený natoľko, že sa rozhodol aktívne prispievať do celého projektu vlastnou programátorskou prácou. Ich výsledok bol na konferencii CiscoLive Europe v Miláne v roku 2013 vyzdvihnutý spoločnosťou Cisco natoľko, že celý vývojový tím dostal v roku 2014 pozvánku na najväčšiu konferenciu svojho druhu CiscoLive! USA v San Franciscu, kde zástupcovia spoločnosti Cisco prezentovali implementáciu odbornej verejnosti.

Osobné stretnutie s osobnosťou - Donnie Savage na konferencii CiscoLive! USA v San Franciscu. Zdroj: FRI UNIZA

Po štúdiu začal pracovať ako Senior ICT Engineer v spoločnosti T-Systems Slovakia a v súčasnosti pracuje ako Datacenter LAN&SAN System Engineer v spoločnosti ALEF NULA v Českej republike. V súčasnosti patrí medzi významných odborníkov v rámci centrálnej Európy.

ATRAKTÍVNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ORIENTOVANÉ NA PRAX

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA ponúka široké spektrum študijných programov. Na bakalárskom stupni je možné si zvoliť jeden z troch študijných programov – informatika, počítačové inžinierstvo a manažment. Na inžinierskom stupni je možná špecializácia až v piatich študijných programoch – informačné systémy, inteligentné informačné systémy, aplikované sieťové inžinierstvo, počítačové inžinierstvo a informačný manažment.

Študenti fakulty majú v rámci výučby možnosť bezplatnej prípravy na získanie priemyselných certifikátov Cisco Certified Network Associate pod hlavičkou sieťovej akadémie. Na fakulte tiež funguje podobne zameraná Juniper Academy. Študenti fakulty tak majú možnosť získať celosvetovo uznávané certifikáty (CISCO CCNA, CompTIA+...), absolvovať rôzne stáže a študijné pobyty alebo sa zúčastňovať rôznych medzinárodných súťaží. Po ukončení štúdia má absolvent dostatočné vedomosti aj na to, aby si mohol založiť vlastný start-up business.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum