Predaj kníh a reklamných predmetov FRI, tlačenie a kopírovanie

 Ponúkame Vám v IC (miestnosť A2)

Študijná literatúra:

Autor Názov publikácie Cena  (EUR/ks)
Bachratý a kol. Ako sa počíta pravdepodobnosť? 8,50
Palúch, Stankovianska ALGEBRA a  jej inžinierske aplikácie 5,60
Stankovianska Algebra v príkladoch (CD) 1,99
Šuch, Klimo, Cimrák, Bachratá Analýza procesov lineárnymi metódami 13,20
Matiaško a kol. Databázové systémy I. (Základy databázových systémov) 10,22
Matiaško a kol. Databázové systémy II. (Databázové technológie a aplikácie) 13,14
Mikuš a kol. Efektívna práca na počítači – príprava na testy ECDL +CD 18,70
Janáček Facility location in distribtion systems 11,00
Ďurišová Finančné účtovníctvo 7,67
Matis Geografické informačné systémy 17,00
Vodák, Magdolenová Kapitoly z manažmentu malého a stredného podnikania (CD) 3,60
Vodák Kapitoly z marketingového výskumu (CD) 3,60
Hittmár Manažmet 11,00
Strišš a kol. Marketingové riadenie 20,00
Blaško Matematická analýza 1 10,00
Czimmermann Matematika pre informatikov 6,60
Cenek, Jánošíková Models and optimisation in transports and logistics 22,00
Miček, Juríček Moderné prostriedky implementácie metód čílicového spracovania signálov I. 15,40
Ševčík, Kapitulík Moderné prostriedky implementácie metód čílicového spracovania signálov II. 10,45
Miček  Monolitické mikropočítače s jadrom ARM7 9,00
Blašková, Gražulis Motivaton of Human Potential 11,00
Blašková Motivovanie ľudského potenciálu (CD) 5,76
Janáček a kol. Navrhovanie územne rozľahlých obslužných systémov 24,50
Hittmár, Lendel, Kubina Podnikové informačné systémy 10,65
Levashenko, Zaitseva Použitie aparátu viachodnotovej logiky pre analýu citlivosti dád (CD) 3,00
Levashenko, Zaitseva Použitie fuzzy rozhodovacích stvomov pre získavanie znalosti z databáz (CD) 3,12
Márton, Adamko Praktický úvod do modelovania a simulácie 14,30
Chochlík, Grondžák, Baboš Programovanie v jadre operačného systému Windows 12,00
Blašková Rozvoj ľudského potenciálu  16,50
Miček, Juríček Šum v systémoch spracovania signálov 20,00
Kucharčíková, Tokarčíková Základy ekonomickej teórie  5,97
Ceny za študijnú literatúru zahŕňajú daň z pridanej hodnoty so sadzbou dane platnou v deň vzniku daňovej povinnosti podľa § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Reklamné predmety:

Druh tovaru

Cena (EUR/ks)

Tričko bavlnené, veľkosť M, L, XL, XXL

12,00

Šiltovka s logom fakulty

6,50

Ceny za reklamné predmety zahŕňajú daň z pridanej hodnoty so sadzbou dane (20 %) platnou v deň vzniku daňovej povinnosti podľa § 27 zákona č. 222/2001 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Cenník č. 136 

Tlač a kopírovanie: 

Druh služby

Cena (EUR/strana)

Tlač, kopírovanie - čiernobiele

A4 jednostranne

0,07

A4 obojstranne

0,10

A3 jednostranne

0,10

A3 obojstranne

0,15

Tlač, kopírovanie - farebné

A4 jednostranne

0,25

A4 obojstranne

0,40

Ceny za kopírovacie a rozmnožovacie služby zahŕňajú daň z pridanej hodnoty so sadzbou dane platnou v deň vzniku daňovej povinnosti podľa § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI