Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na doktorandské štúdium

Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021 v študijných programoch:

- aplikovaná informatika

inteligentné informačné systémy

- manažment 

Termín podania prihlášky elektronicky sa predlžuje: do 22. júna 2020

Termín konania prijímacích skúšok: od 13. júla 2020 do 18. júla 2020

Elektronickú prihlášku nájdete na stránke: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI