Prijímacie konanie

Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021 a témy dizertačných prác budú zverejnené dňa 31. 3. 2020.

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2020

Termín konania prijímacej skúšky: 22. - 23. júna 2020

Elektronickú prihlášku nájdete na stránke: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI