Prijímacie konanie

Oznam k podávaniu prihlášok na doktorandské štúdium a témy dizertačných prác na akademický rok 2019/2020 budú zverejnené dňa 31. 3. 2019.  



Elektronickú prihlášku nájdete na stránke: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI