Projektová výučba

Výsledky hodnotenia prezentácií projektovej výučby

Hodnotenie PanelStory 12.2.2020

Hodnotenie PanelStory 6.2.2019

Hodnotenie PanelStory 14.2.2018

Hodnotenie PanelStory 8.2.2017

Hodnotenie PanelStory 12.2.2016

Hodnotenie PanelStory 11.2.2015

Hodnotenie PanelStory 12.2.2014 

Hodnotenie PanelStory 7.2.2013

Hodnotenie PanelStory 2012


Informácie o projektovej výučbe

Informácie o projektovej výučbe 2012 

Prezentácia o projektovej výučbe

Kritériá pre hodnotenie projektov 2011


Články - výstupy z projektovej výučby

Šablona članku - odporúčaná šablóna pre písanie finálneho článku na konci semestra.

Výsledné články potom uploadnite cez systém pandora (prístup je po prihlásení fakultným účtom).


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI