Projektová výučba

Výsledky hodnotenia prezentácií projektovej výučby

Hodnotenie PanelStory 14.2.2018

Hodnotenie PanelStory 8.2.2017

Hodnotenie PanelStory 12.2.2016

Hodnotenie PanelStory 11.2.2015

Hodnotenie PanelStory 12.2.2014 

Hodnotenie PanelStory 7.2.2013

Hodnotenie PanelStory 2012


Informácie o projektovej výučbe

Informácie o projektovej výučbe 2012 

Prezentácia o projektovej výučbe

Kritériá pre hodnotenie projektov 2011


Články - výstupy z projektovej výučby

Šablona članku - odporúčaná šablóna pre písanie finálneho článku na konci semestra.

Výsledné články potom uploadnite cez systém pandora (prístup je po prihlásení fakultným účtom).


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI