Softvér a internet


Pre študentov

 • poskytnutie mailového účtu v tvare login@stud.uniza.sk spolu s diskovým priestorom o veľkosti 245 MB.
 • pripojenie do internetu cez kábel na miestach na to určených - prízemie budovy B, pri informačných paneloch na všetkých poschodiach, v Informačnom centre FRI
 • pripojenie do internetu cez bezdrôtovú sieť  vo všetkých priestoroch fakulty  (nastavenie podľa návodu) a tiež na všetkých univerzitách po celom svete zapojených do projektu "eduroam".
 • prihlásenie do mailového účtu, siete a všetkých informačných systémov pomocou doménového účtu (bližšie informácie tu.)
 • zaradenie do licenčného programu Microsoft Azure DevTools For Teaching, kde si študenti FRI bezplatne môžu sťahovať a inštalovať softvér Microsoft a to operačné systémy, vývojové prostredie a tiež aplikácie Microsoft . Systém je  pod celouniverzitnou správou - návody na registráciu a prihlásenie nájdete na univerzitných stránkach - použite odkaz - CeIKT UNIZA.  
 • Naši študenti môžu využívať aj kancelársky balík Microsoft Office a to Office 365. Do programu office 365 je zapojená celá Žilinská univerzita a dá sa do neho zaregistrovať  s univerzitným mailom .  Stručné návody:  -http://nic.uniza.sk/zuwiki/zu:net:office365 , kde je aj odkaz na  registráciu študentov , prihlásenie do office365: https://login.microsoftonline.com/,
 • práca s databázovým serverom Postgres9
 • Od roku 2018 na základe memoranda o spolupráci s IBM je možné využívať aj zdroje tzv.  IBM Academic Initiative.

  Sprístupňuje pedagógom a študentom rozšírene skúšobné verzie IBM riešení. Umožňuje po celom svete prinášať na školy možnosť legálne využívať široké spektrum riešení v oblasti analytiky, business inteligence, cloudových riešení a mnohých ďalších. Pedagógovia majú dostupne vzdelávacie zdroje, ktoré im môžu pomôcť pri inovácii vzdelávacích kurikul. Pedagógovia, učitelia na akreditovaných inštitúciách môžu neobmedzene využívať zdroje v rámci IBM Academic Initiative, https://developer.ibm.com/academic.

  Praktické návody -  https://developer.ibm.com/academic/educator-guides.

  Všetky vzdelávacie zdroje podľa tém (big data, cloud, iot, blockchain,..) na jednom mieste -  http://www.research.ibm.com/university.

  Postup registrácie IBM

  EBOOK – ako ovládnuť IBM Cloud


Pre učiteľov

 • mailový účet v tvare Meno.Priezvisko@fri.uniza.sk , diskový priestor
 • zaradenie do licenčného programu Microsoft Azure DevTools For Teaching , kde si zamestnanci FRI tak ako aj naši študenti bezplatne môžu sťahovať a inštalovať softvér Microsoft a to operačné systémy, vývojové prostredie a tiež aplikácie Microsoft.  Systém je pod celouniverzitnou správou - návody na registráciu a prihlásenie nájdete na univerzitných stránkach - použite odkaz -  CeIKT UNIZA.  
 • ďalší dostupný softvér je na univerzitných stránkach.
 • od 1.10. 2015 môžu už aj naši učitelia využívať kancelársky balík Microsoft  Office 365. Do programu office 365 je zapojená celá Žilinská univerzita. Zamestnanci FRI sa neregistujú, len sa prihlásia  univerzitným LDAP kontom ( HCA@havmn.fx - napr. ako do vzdelávania ) .  Stručné návody:  -http://nic.uniza.sk/zuwiki/zu:net:office365  , prihlásenie: https://www.office.com alebo  https://login.microsoftonline.com/  
 • Učitelia môžu aj naďalej využívať  doterajšie licencie MS Office
 • Od roku 2018 na základe memoranda o spolupráci s IBM je možné využívať aj zdroje tzv.  IBM Academic Initiative.

  Sprístupňuje pedagógom a študentom rozšírene skúšobné verzie IBM riešení. Umožňuje po celom svete prinášať na školy možnosť legálne využívať široké spektrum riešení v oblasti analytiky, business inteligence, cloudových riešení a mnohých ďalších. Pedagógovia majú dostupne vzdelávacie zdroje, ktoré im môžu pomôcť pri inovácii vzdelávacích kurikul. Pedagógovia, učitelia na akreditovaných inštitúciách môžu neobmedzene využívať zdroje v rámci IBM Academic Initiative, https://developer.ibm.com/academic.

  Praktické návody -  https://developer.ibm.com/academic/educator-guides.

  Všetky vzdelávacie zdroje podľa tém (big data, cloud, iot, blockchain,..) na jednom mieste -  http://www.research.ibm.com/university.

  Postup registrácie IBM

  EBOOK – ako ovládnuť IBM Cloud


 • neobmedzený internet - káblový aj bezdrôtový

Pre verejnosť

 • možnosť študovať na fakulte :-)

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum