Softvér a internet


Pre študentov

 • poskytnutie mailového účtu v tvare login@stud.uniza.sk spolu s diskovým priestorom o veľkosti 245 MB.
 • pripojenie do internetu cez kábel na miestach na to určených - prízemie budovy B, pri informačných paneloch na všetkých poschodiach, v Informačnom centre FRI
 • pripojenie do internetu cez bezdrôtovú sieť  vo všetkých priestoroch fakulty  (nastavenie podľa návodu) a tiež na všetkých univerzitách po celom svete zapojených do projektu "eduroam".
 • prihlásenie do mailového účtu, siete a všetkých informačných systémov pomocou doménového účtu (bližšie informácie tu.)
 • zaradenie do licenčného programu Microsoft Azure DevTools For Teaching   (predtým Microsoft Imagine, predtým DreamSpark  ešte predtým predtým  MSDN AA), kde si študenti FRI bezplatne môžu sťahovať a inštalovať softvér Microsoft a to operačné systémy, vývojové prostredie a aplikácie   - !!!SYSTÉM ZMENENÝ ZO STRANY MICROSOFT - návod na registráciu a sťahovanie!!!.
 • Naši študenti môžu využívať aj kancelársky balík Microsoft Office a to Office 365. Do programu office 365 je zapojená celá Žilinská univerzita a dá sa do neho zaregistrovať  s univerzitným mailom .  Stručné návody:  -http://nic.uniza.sk/zuwiki/zu:net:office365  Registrácia študenti https://products.office.com/sk-SK/student/office-in-education?tab=students   ,prihlásenie do office365: https://login.microsoftonline.com/
 • práca s databázovým serverom Postgres9
 • Od roku 2018 na základe memoranda o spolupráci s IBM je možné využívať aj zdroje tzv.  IBM Academic Initiative.

  Sprístupňuje pedagógom a študentom rozšírene skúšobné verzie IBM riešení. Umožňuje po celom svete prinášať na školy možnosť legálne využívať široké spektrum riešení v oblasti analytiky, business inteligence, cloudových riešení a mnohých ďalších. Pedagógovia majú dostupne vzdelávacie zdroje, ktoré im môžu pomôcť pri inovácii vzdelávacích kurikul. Pedagógovia, učitelia na akreditovaných inštitúciách môžu neobmedzene využívať zdroje v rámci IBM Academic Initiative, https://developer.ibm.com/academic.

  Praktické návody -  https://developer.ibm.com/academic/educator-guides.

  Všetky vzdelávacie zdroje podľa tém (big data, cloud, iot, blockchain,..) na jednom mieste -  http://www.research.ibm.com/university.

  Postup registrácie IBM

  EBOOK – ako ovládnuť IBM Cloud


Pre učiteľov

Pre verejnosť

 • možnosť študovať na fakulte :-)

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI