Softvér a internet


Pre študentov

  • poskytnutie mailového účtu v tvare login@stud.uniza.sk spolu s diskovým priestorom o veľkosti 245 MB.
  • diskový priestor je možné používať na dáta, maily a vlastný web v tvare http://st.fri.uniza.sk/~login
  • pripojenie do internetu cez kábel na miestach na to určených - prízemie budovy B, pri informačných paneloch na všetkých poschodiach, v Informačnom centre FRI
  • pripojenie do internetu cez bezdrôtovú sieť  vo všetkých priestoroch fakulty  (nastavenie podľa návodu) a tiež na všetkých univerzitách po celom svete zapojených do projektu "eduroam".
  • zaradenie do licenčného programu Microsoft Imagine  (predtým DreamSpark  ešte predtým predtým  MSDN AA), kde si študenti FRI bezplatne môžu sťahovať a inštalovať softvér Microsoft a to operačné systémy, vývojové prostredie a aplikácie   - podľa návodu msdn -  elektronický systém registrácie.
  • Naši študenti môžu využívať aj kancelársky balík Microsoft Office a to Office 365. Do programu office 365 je zapojená celá Žilinská univerzita a dá sa do neho zaregistrovať aj s univerzitným mailom alebo  fakultným. Office 365 je iný systém ako DreamSpark, preto je nutné registrovať sa do každého systému samostatne. Stručné návody:  -http://nic.uniza.sk/zuwiki/zu:net:office365  Registrácia študenti https://products.office.com/sk-SK/student/office-in-education?tab=students   ,prihlásenie do office365: https://login.microsoftonline.com/
  • práca s databázovým serverom Postgres9
  • ďalšie potrebné informácie na http://st.fri.uniza.sk

Pre učiteľov

Pre verejnosť

  • možnosť študovať na fakulte :-)

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI