Študijný poradca a podávanie podnetov

Študijný poradca:

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.

prodekan pre vzdelávanie

miestnosť RA102

e-mail: ivyvnz.yraqry@sev.havmn.fx

Konzultácie sú možné e-mailom, prostredníctvom MS Teams alebo osobne na základe dohody alebo každý pondelok od 12:00 h. do 17:00 h.

Odporúčame podnety/otázky písať aj priamo do študentských tímov na MS Teams:

  • edu-fri-studenti-Bc
  • edu-fri-studenti-Ing

Postrehy, podnety a pripomienky ohľadom štúdia na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA môžete vyjadriť aj prostredníctvom anonymného dotazníka Ako sa Vám študuje na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA?

Na anonymné podanie návrhov na zlepšenie, sťažností, pripomienok, podnetov môžu študenti využiť aj schránku FRI nápadov, ktorá sa nachádza pri študijnom referáte.

V prípade problémov s výučbou odporúčame zvoliť nasledujúcu postupnosť v oslovovaní:

  1. vyučujúci predmetu
  2. garant predmetu
  3. garant študijného programu
  4. prodekan pre vzdelávanie
  5. dekan fakulty

Samozrejme vzniknutú situáciu môžete kedykoľvek konzultovať s prodekanom pre vzdelávanie, ktorý následne Váš podnet bude riešiť anonymne.

Odporúčame študentom využiť aj online diskusné fórum Na kus reči s prodekanom pre vzdelávanie, počas ktorého je k dispozícii prodekan pre vzdelávanei na zodpovedanie ich otázok položených priamo na online stretnutí alebo prostredníctvom anonymného dotazníka, ktorý je zverejnený vždy vopred a prodekan pre vzdelávanie má následne pripravené odpovede na položené otázky formou prezentácie. Záznam zo stretnutia spolu s prezentáciou a odpoveďami na otázky študentov je po skončení online diskusného fóra sprístupnený v študentských tímov na MS Teams (edu-fri-studenti-Bc, edu-fri-studenti-Ing).

Najbližšie online diskusné fórum Na kus reči s prodekanom pre vzdelávanie sa uskutoční 8. decembra o 14:00 h. Link bude sprístupnený v študentských tímoch na MS Teams.

Študenti môžu svoje podnety/pripomienky/námety na zlepšenie podať aj prostredníctvom:0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum