Tlačivá


Odchod zo školy (odovzdáva sa až po štátniciach)

Prihláška na štátnu skúšku sa vypisuje vo fakultnom systéme záverečné práce.

Dotazník absolventa - 1.stupeň


Všetky tlačivá posudkov - posudok vedúceho aj oponenta sa vypisujú vo fakultnom systéme záverečné práce. 

Žiadosť o dodatočné odovzdanie záverečnej práce


Študijný program Informatika, Počítačové inžinierstvo:

Šablóna záverečnej práce

Pokyny pre vypracovanie záverečnej práce - odporúčané, je však potrebné komunikovať s vedúcim záverečnej práce


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI