Tlačivá ing.


Odchod zo školy (odovzdáva sa po štátniciach_v ak.roku 2019/2020 sa nebude odovzdávať, odovzdáte až pri preberaní diplomu a len s pečiatkou knižnice)

Prihláška na štátnu skúšku sa vypisuje vo fakultnom systéme záverečné práce.

Dotazník absolventa - 2. stupeň

Kontaktný dotazník - 2. stupeň

Všetky tlačivá posudkov - posudok vedúceho aj oponenta sa vypisujú vo fakultnom systéme záverečné práce. 


Študijný program: Informačné systémy, Aplikované sieťové inžinierstvo, Počítačové inžinierstvo:
šablóna záverečnej práce
pokyny na vypracovanie záverečnej práce - odporúčané, je však potrebné komunikovať s vedúcim záverečnej práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI