Tlačivá ing.

Odchod zo školy (odovzdáva sa až po štátniciach, najneskôr v deň promócie, resp. odovzdávania diplomu študentovi).

Prihláška na štátnu skúšku sa vypisuje vo fakultnom systéme záverečné práce.

Všetky tlačivá posudkov - posudok vedúceho, tútora aj oponenta sa vypisujú vo fakultnom systéme záverečné práce.

Dotazník absolventa - 2. stupeň    


Študijný program: Informačné systémy, Aplikované sieťové inžinierstvo, Počítačové inžinierstvo:
šablóna záverečnej práce
pokyny na vypracovanie záverečnej práce - odporúčané, je však potrebné komunikovať s vedúcim záverečnej práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum