Učiteľské mobility a mobility pracovníkov - ERASMUS+

 EUCH referenčné číslo, ktoré je potrebne používať na identifikáciu ERASMUS aktivít Žilinskej univerzity:    47579-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE

Erasmus ID code: SK ZILINA01


ERASMUS+ výučba učiteľa - www-stránka rektorátu

Erasmus+ učiteľská mobilita  - interné pokyny UNIZA

Prihláška a program učiteľskej mobility  - pre akademický rok 2015/16

ERASMUS+ školenia pracovníkov - www-stránka rektorátu

ERASMUS+ školenia pracovníkov - interné pokyny UNIZA

Potrebné dokumenty pre Erasmus+ školenia pracovníkov


 


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI