Učiteľské mobility a mobility pracovníkov - ERASMUS+

Erasmus kód: SK ZILINA01

Erasmus+ mobility zamestnancov - www-stránka rektorátu

Prihláška na mobilitu zamestnanca - pre akademický rok 2023/24 - zverejnená bude po vyhlásení výzvy na podávanie prihlášok

Predpokladaný termín podávania prihlášok - do 30. júna 2023

Prihlášky na učiteľskú mobilitu a tréning sa podávajú raz za akademický rok.

Zoznam partnerských inštitúcií pre učiteľské mobility - update 11.05.2023


 


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum