Učiteľské mobility a mobility pracovníkov - ERASMUS+

 EUCH referenčné číslo, ktoré je potrebne používať na identifikáciu ERASMUS aktivít Žilinskej univerzity:    47579-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE

Erasmus ID code: SK ZILINA01


Erasmus+ mobility zamestnancov - www-stránka rektorátu

Prihláška na mobilitu zamestnanca    - pre akademický rok 2019/20

Zoznam partnerských inštitúcií pre učiteľské mobility


 


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI