Udelené hodnosti

Všetky dokumenty k habilitáciám a inauguráciám sú uložené na referáte pre doktorandské štúdium a kariérny rast FRI UNIZA.

Udelené hodnosti za rok 2020

titul DOCENT

MenoŠOudelený titul
doc. Ing. Michal Kvet, PhD.9.2.91. februára 2020

Udelené hodnosti za rok 2019

čestný titul PROFESOR EMERITUS

Meno
udelený titul
prof. Ing. Ladislav Skyva, DrSc.21. novembra 2019 

titul PROFESOR

MenoŠOudelený titul
prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.9.2.911. júna 2019 
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr.9.2.911. júna 2019

titul DOCENT

MenoŠOudelený titul
doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.3.3.151. marca 2019
doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD.9.2.91. mája 2019
doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.9.2.91. mája 2019
doc. Ing. Marek Kvet, PhD.9.2.91. mája 2019


Udelené hodnosti za rok 2018

titul PROFESOR

MenoŠOudelený titul
prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.3.3.1519. septembra 2018


Udelené hodnosti za rok 2017

titul PROFESOR

MenoŠOudelený titul
prof. Ing. Martina Blašková, PhD.3.3.154. decembra 2017

titul DOCENT

Meno
ŠO
udelený titul
doc. Ing. Michal Varmus, PhD.
3.3.15
15. februára 2017
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
3.3.15
15. februára 2017
doc. Ing. Ján Boháčik, PhD.
9.2.9
1. júla 2017
doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD.3.3.151. decembra 2017


Udelené hodnosti za rok 2016

titul DOCENT

MenoŠOudelený titul
doc. Ing. Michal Koháni, PhD.9.2.915. novembra 2016
doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD.3.3.1515. novembra 2016


Udelené hodnosti za rok 2015

titul PROFESOR

MenoŠOudelený titul
prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.9.2.912. marca 2015
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.9.2.92. júna 2015
prof. Ing. Elena Zaitseva, PhD.9.2.9 24. novembra 2015

Udelené hodnosti za rok 2014

titul PROFESOR

MenoŠOudelený titul
prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.9.2.926. mája 2014

titul DOCENT

Meno
ŠO
udelený titul
doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.
9.2.91. januára 2014
doc. Ing. Ján Kapitulík, PhD.
9.2.91. januára 2014
doc. Mgr. Ondrej Šuch, Ph.D.
9.2.91. mája 2014
doc. Ing. Ján Janech, PhD.
9.2.926. mája 2014
doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.3.3.15
26. mája 2014
doc. Ing. Anna Jacková, PhD.
3.3.1515. novembra 2014

Udelené hodnosti za rok 2013

titul PROFESOR

Meno ŠO udelený titul
prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.9.2.9 5. marca 2013
prof. Ing. Josef Vodák, PhD. 3.3.15 26. novembra 2013 

titul DOCENT

Meno ŠO udelený titul
doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D. 9.2.9 14. januára 2013
doc. Dr. Mgr. Wlodzimierz Sroka3.3.1522. januára 2013
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 9.2.91. júna 2013 
doc. Ing. Milan Kubina, PhD.3.3.15 1. júna 2013
doc. Ing. Ondrej Karpiš, PhD. 9.2.915. augusta 2013 
doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 9.2.9 15. augusta 2013
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. 9.2.91. novembra 2013

 

Udelené hodnosti za rok 2012

titul PROFESOR

Meno ŠO udelený titul
prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 9.2.9 10. júla 2012

titul DOCENT

Meno ŠO udelený titul
doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 3.3.15 1. januára 2012
doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. 3.3.15 1.januára 2012
doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. 3.3.15 1. novembra 2012


Udelené hodnosti za rok 2011

titul PROFESOR

Meno ŠO udelený titul
prof. Ing. Matilda Drozdová, PhD.
9.2.9 24. januára 2011

titul DOCENT

Meno ŠO udelený titul
doc. Ing. Peter Matis, PhD.
9.2.9 1. februára 2011
doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 9.2.9 1. februára 2011
doc. Konrad Glebocki 3.3.15 1. februára 2011
doc. Ing. Karol Grondžák, PhD. 9.2.9 1.júna 2011
doc. Ing. Ján Genči, PhD. 9.2.9 1.júna 2011


Udelené hodnosti za rok 2010

titul DOCENT

Meno ŠO udelený titul
doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 9.2.9 15. apríl 2010
doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. 9.2.9
15. apríl 2010


Udelené hodnosti za rok 2008

titul PROFESOR

Meno ŠO udelený titul
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 9.2.9 12. mája 2008
prof. Ing. Martin Klimo, PhD. 9.2.9 12. mája 2008

titul DOCENT

Meno ŠO udelený titul
doc. Ing. Penka Martincová, PhD. 9.2.9 15. augusta 2008
doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 3.3.15 30. októbra 2008
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 9.2.9 30. októbra 2008

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI