Úspechy študentov

Študenti fakulty sa v roku 2018 aktívne zapájali do rôznych súťaží s podporou jednotlivých vyučujúcich. Výsledkom je získanie viacerých významných ocenení.

Koncom marca sa uskutočnilo národné kolo celosvetovo známej manažérskej hry Global Management Challenge. Do národného kola sa prebojovali až tri fakultné tímy. Študenti Róbert Hrabovec, Matej Ille a Barbora Valušová obsadili skvelé tretie miesto v národnom kole.

Fakultné tímy – národné kolo súťaže Global Management Challenge

Študentka bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika - Martina Pitáková získala ocenenie „Medallion for Excellence“ v kategórii Web Development na prestížnej súťaži Euroskills konanej v Budapešti. Táto súťaž sa koná každé dva roky a v rámci nej súťaží viac ako 500 súťažiacich z 28 európskych krajín v 37 odboroch.

Ocenenie „Medallion for Excellence“ v kategórii Web Development (Euroskills)

Na IX. reprezentačnom plese Fakulty riadenia a informatiky UNIZA udelila spoločnosť Accenture ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu Ing. Jakubovi StehlíkoviVerifikácia portability cloud systémov. Cenu za spoločnosť Accenture odovzdal Milan Smieško.

Prevzatie ocenenia spoločnosti Accenture za najlepšiu diplomovú prácu

Spoločnosť Danfoss Solutions udelili na fakultnom plese ocenenie za najlepšiu bakalársku prácu Bc. Andrejovi BeliančínoviVyužitie GPU paralelizovaných výpočtov na generovanie umelých dát.

V Prahe (30.11.-2.12.2018) sa uskutočnilo stredoeurópske kolo programátorskej súťaže ACM ICPC - CERC 2018, ktorej sa za fakultu zúčastnili dva tímy. Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 74 tímov zo 7 krajín (Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko). Z našich tímov sa najlepšie umiestnil tím v zložení Marek Baláž, René Fabricius a Milan Ondrašovič, ktorý skončil na 37 mieste. V rámci zúčastnených slovenských univerzít fakulta obsadila vynikajúce 2. miesto.

Fakultné tímy – stredoeurópske kolo programátorskej súťaže ACM ICPC – CERC 2018

Spoločnosť Accenture a IT klaster v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky UNIZA udelili ocenenia za dosiahnuté výsledky projektovej výučby a vynikajúcu prezentáciu projektu v rámci podujatia PANEL STORY konaného dňa 14. februára 2018.


Ocenené projekty spoločnosťou Accenture

Názov projektu

Garant projektu

Študenti

Aplikácie rozšírenej reality

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

Jozef Chmelár, Lukáš Zátek,  Lenka Jánošová

Komplexný systém zadávania časov pre vývojárske firmy

Ing. Jozef Kostolný, PhD.

Viktor Tešlár, Jakub Dibdiak,  Katarína Pilarčíková, Jerguš Smolár

Vývoj vstavaných systémov

prof. Ing. Juraj Miček, PhD.

Adrián Bednár

Hybridný multirobotický systém

Ing. Lukáš Čechovič, PhD.

Miroslav Chochul

Distribuovaná sieť inteligentných snímačov

prof. Ing. Juraj Miček, PhD.

Zdenka Šibíková


Ocenené projekty IT klastrom

Názov projektu

Garant projektu

Študenti

Spracovanie videozáznamov a modelovanie biologických experimentov

doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr.

Jakub Podhorský, Miroslav Buzgo,  Tomáš Milo, Jana Molnárová

Slávnostné odovzdanie ocenení študentom za dosiahnuté výsledky projektovej výučby

Diplomová práca absolventa fakulty Ing. Michala Moravčíka s názvom Inteligentný systém určený k monitoringu správania sa novorodenca získala Cenu spoločnosti Scheidt and Bachmann. V práci absolvent navrhol a prakticky implementoval systém na monitoring správania sa novorodenca, ktorý pozostáva zo smartfónu ako riadiacej jednotky i vybraných senzorov a aktuátorov umožňujúcich priamy zásah do tohto správania.

V rámci predmetu Vývoj pokročilých aplikácií prebiehala v letnom semestri akademického roka 2017/2018 súťaž o najlepšiu semestrálnu prácuv spolupráci so spoločnosťou Davinci Software. Víťazom súťaže sa stal študent Juraj Haluška so svojou prácou Webová aplikácia eJazdy, ktorý získal OCJP certifikát of firmy Davinci.

Vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšiu semestrálnu prácu spoločnosťou Davinci Software


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum