Vlakom

Ak chcete cestovať MHD:
  • zo Železničnej stanice zídite do podchodu
  • vystúpte na začiatok Národnej ulice
  • prejdite cca 20 metrov doľava
  • dostanete sa na zastávku DPMŽ s názvom Železničná stanica
  • vyhľadajte spojenie na zastávku Fatranská


Ak nechcete cestovať MHD, na strane źelezničnej stanice je stanovište taxíkov.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI