Všeobecné informácie

Všeobecné informácie:

Informácie k plateniu školného + tlačivo žiadosť o úľavu školného nájdete na stránke UNIZA tu:


Informácia pre študenta: dôležité termíny a príklady.


Oznámenie o súbežnom štúdiu.

Formulár - Oznámenie o súbežnom štúdiu


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum