Výsledky prieskumov kvality na FRI

Študenti

Názov prieskumuRok realizácieLink na dotazníkVýsledky
Podnety a pripomienky zo 4. ročníka celouniverzitného prieskumu - prijaté opatrenia FRI UNIZA2020
TU 
Dôvody zanechania štúdia na FRI UNIZA2020Link
TU 
Dôvody zanechania štúdia na FRI UNIZA2021Link
TU 
Dôvody nepokračovania v štúdiu na inžinierskom stupni na FRI UNIZA2020Link
TU
Dôvody nepokračovania v štúdiu na inžinierskom stupni na FRI UNIZA
2021Link
TU 
Ako sa Vám študuje na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA?2019Link
TU 
Ako sa Vám študuje na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA?
2020Link
TU 
Ako sa Vám študuje na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA?
2022Link
TU 
Dotazník - končiaci študenti bakalárskeho štúdia2020Link
TU 
Dotazník - končiaci študenti bakalárskeho štúdia
2021Link
TU 
Dotazník - končiaci študenti inžinierskeho štúdia
2020Link
TU 
Dotazník - končiaci študenti inžinierskeho štúdia
2021Link
TU 
Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich rozhodnutie študenta FRI UNIZA pokračovať v štúdiu na inžinierskom stupni2020
TU 
Zhodnotenie dištančnej výučby počas pandémie Covid-19 na FRI UNIZA
2020
Link
TU 
 Vyhodnotenie výučby anglického jazyka - doktorandské štúdium2021Link  TU 


Absolventi

Prezentácia výstupov absolventi FRI (2013)


Končiaci študenti

Výsledky prieskumu u končiacich študentov FRI 2011-2017


Uchádzači

Výsledky prieskumu u uchádzačov o štúdium na FRI


Hodnotenie kvality výučby

Výsledky prieskumu u uchádzačov o štúdium na FRI
Záverečná správa - akademický rok 2013/2014


Hodnotenie kvality koordinácie študentských mobilít Erasmus+

Výsledky prieskumu u študentov FRI - apríl 2021 

Zamestnanci

Výsledky prieskumu medzi zamestnancami (2013)
Výsledky prieskumu vzťahu VŠ, ŽU, FRI a prax
Výsledky prieskumu spokojnosti zamestnancov FRI - porovnanie 2011/2014


Verejnosť

Vyhodnotenie dotazníka o vnímaní ŽU občanmi mesta a regiónu
Výsledky prieskumu vnímania ŽUŽ občamni mesta a regiónu - súhrn


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum