Výzva na podávanie projektov na podporu MVP 2023

Dekan Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s Metodickým usmernením č. 9/2020 v znení dodatku č. 1 Žilinskej univerzity v Žiline (MU UNIZA č. 9/2020) vyhlasuje dňa 10. 10. 2023 výzvu č.1/2023/FRI/MVP na podávanie žiadostí na riešenie projektov na podporu mladých vedeckých pracovníkov (MVP).

Plné znenie výzvy:

Dôležité termíny:

    • Dátum ukončenia podávania návrhov projektov: 23. 10. 2023 12:00
    • Dátum zverejnenia výsledkov hodnotenia projektov: 30. 10. 2023
    • Predpokladaný začiatok riešenia projektov: 1. 11. 2023

Pomocné súbory:0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum