Výzva na podávanie projektov na podporu MVP 2023

Dekan Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s Metodickým usmernením č. 9/2020 v znení dodatku č. 1 Žilinskej univerzity v Žiline (MU UNIZA č. 9/2020) vyhlasuje dňa 10. 10. 2023 výzvu č.1/2023/FRI/MVP na podávanie žiadostí na riešenie projektov na podporu mladých vedeckých pracovníkov (MVP).

Plné znenie výzvy:

Dôležité termíny:

    • Dátum ukončenia podávania návrhov projektov: 23. 10. 2023 12:00
    • Dátum zverejnenia výsledkov hodnotenia projektov: 30. 10. 2023
    • Predpokladaný začiatok riešenia projektov: 1. 11. 2023

Pomocné súbory:



0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI